Vital World
 

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. Carrière perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

GSM/UMTS-STRALING

Recente citaten

1. "Tegenwoordig worden er in Nederland ten behoeve van de mobiele telefonie, en straks het mobiele internet, duizenden en duizenden hoogfrequente en gepulseerde zenders geinstalleerd. Veel zenders zullen straks niet meer te herkennen zijn, omdat ze zijn geintegreerd in allerlei andere bouwsels. Zelfs in huis rukken de zenders op. Globaal de helft van de Nederlanders maakt nu gebruik van mobiele telefonie, de andere helft wordt noodgedwongen ook ondergedompeld in de chronische electro-magnetische straling, die voor deze telefonie nodig is". G.Teule "GSM-straling, 2000 Sigma, hfdst. 1

2. "Met de komst van de GSM begint zich dat op een pijnlijke manier te wreken, want aan de ene kant zijn de onderwerpen 'bio-electriciteit' en 'geest' (per ongeluk of met opzet) buiten het wetenschappelijk domein gehouden, terwijl aan de andere kant de mobiele telefoon onze hersenen electromagnetisch bestraalt. Daar is toch echt onze geest bezig en het is in onze hersenen van nature één en al subtiele bio-electriciteit, wat de klok slaat". G.Teule, ibid, hfdst.2

3. "Mede dank zij de mobiele telefonie is het wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van straling goed op gang gekomen. Dat de sprekende resultaten uit dit onderzoek nog niet zijn vertaald in wetgeving, is puur een kwestie van geld, geinvesteerde belangen en verouderde inzichten bij bestuurders en leden van commissies zoals de Gezondheidsraad en de WHO". G.Teule, ibid, hfdst. 2

4. "Dat zijn dus twee wetenschappelijke zienswijzen (de holistische en de reductionistische) met totaal verschillende uitkomsten. Zo kan het natuurlijk niet, want dit is absurd! Dit gaat niet meer alleen over feiten. Het gaat ook over vooroordelen en wetenschappelijke blindheid. En vooral gaat het over geld, heel veel geld, met de bijbehorende arrogantie. Dit is bij elkaar een grondje, waarin het zaad van de waarheid slecht wil groeien". G.Teule, ibid. hfdst. 3

5. "Veel technici en wetenschappers van de traditonele snit bekijken een mens, alsof het een klont van een of andere vettige substantie is, bij elkaar gehouden door een huidlaagje. Er zitten ook nog harde stukken in, anders zouden we in elkaar zakken. Op dezelfde manier bekijken ze de kleine deeltjes van de mens, de  cellen. Zij zien de levende cel als een plastic zakje, gevuld met een soort minestronesoep. Bij het bepalen van de effecten van electro-magnetische stralingen zijn deze mensen, geheel op materialistische en reductionistische manier, van start gegaan met het standpunt, dat electromagnetisme bij een mens helemaal niets doet. Electronische minstronesoep, dat bestaat toch niet? Je kunt rustig een pittig zendertje van een GSM-telefoon vlak bij je hoofd houden, want dat doet je geen kwaad". G.Teule, ibid., hfdst. 4

6. "Ik betwijfel in het geheel niet, dat de grootste vervuiler in deze tijd gevormd wordt door de verspeiding van electro-magnetische velden" en "Misschien zijn er na een paar decennia nog enkele mensen geestelijk en lichamelijk zodanig in orde, dat ze kunnen constateren: Mijn hemel, wij hebben een verschrikkelijke fout gemaakt".  Dr.Robert O.Becker, M.D.

7. "Electro-magnetische straling is schadelijk voor de hersenen, het hart, embryo's, hormonen en cellen. Het is daarom een bedreiging van het (intelligente) leven. Electro-magnetische straling werkt via resonantie in op lichamen en cellen, het interfereert met de communicatie tussen cellen, de groei en het besturen van cellen. Het brengt schade toe aan de genetische basis van het leven" en "Mobiele telefoons zullen hoogst waarschijnlijk in de komende 10 tot 20 jaar veel meer neurologische ziekten en hersentumoren veroorzaken. Basiszenders tbv de mobiele telefonie zullen hoogstwaarschijnlijk een toename veroorzaken van misgeboorten, veel kankersoorten, veel ziekten, significante neurologische klachten, hartklachten en sterfte. Duizenden zenderinstallaties in bevolkte gebieden verhogen significant de blootstelling aan electro-magnetische stralingen op een niveau, waarvan we weten, dat ze schade toebrengen aan onze gezondheid. De problemen zullen toenemen als er niet snel, drastisch en vastbesloten stappen worden ondernomen om deze trend tegen te gaan en om alleen nieuwe zendinstallaties toe te laten die extreem lage gemiddelde straling produceren".    Dr.Neil Cherry (Nieuw Zeeland).

8. Een conferentie van 17 specialisten op dit gebied in Salzburg (7 en 8 juni 2000) kwam tot een belangrijke conclusie: "Er is nu wetenschappelijk bewijs, dat er geen veilige ondergrens van electro-magnetische straling bestaat". G.Teule, GSM-straling, 2000, Sigma, hfdst. 5

9. "Het grote verschil tussen electro-magnetische straling en gifstoffen is, dat gifstoffen vreemd zijn voor ons lichaam en daarom veelal als giftig wordt ervaren. Electro-magnetische straling is echter een intrinsiek deel van het functioneren van het lichaam (en van alles wat leeft). Straling van buitenaf kan dus als een stoorzender werken, met effecten, die pas op langere termijn duidelijk worden". G.Teule, ibid., hfdst. 5

10. Vanwege de "complexiteit van de materie" zou het zo "verschrikkelijk moeilijk" zijn, om de schadelijke in/uitwerking van GSM-straling te bewijzen. Niets is minder waar. Dankzij het electro-encephalogram (EEG) is het juist buitengewoon simpel. In navolging van de Universiteit van Tübingen kan iedereen een dubbelblindonderzoek doen, waarbij van een groep mensen met (electro-stress/ME-achtige) klachten voor en na blootstelling aan straling een EEG wordt gemaakt, dit uitgezet tegen de resultaten bij een contrôlegroep zonder klachten. Op het EEG kun je de afwijkingen van de gezonde norm direct aflezen, samen met de relatie met de aanwezige klachten. Bovengenoemde Universiteit stelde jaren geleden reeds verontrustende onfysiologische electrische patronen vast, afwijkingen die nog nooit eerder bij mensen waren geconstateerd. Trouwens, als men rond vliegvelden geen GSM-torens bouwt (en rond chipfabrieken bv), omdat dit het radioluchtverkeer stoort, wat dan mbt tot het storen van onze eigen subtiele en kwetsbare bio-electriciteit?

11. Waarom zijn in de laatste jaren alle mogelijke klachten - van slapeloosheid, hoofdpijn, moeheid, nervositeit tot hoge bloeddruk, RSI, stress, depressie en burn-out zo ongelooflijk toegenomen? Om niet te spreken van alle mogelijke andere klachten. Waarom zien we deze stoornissen juist ook bij kinderen? Waarom zijn de Engelsen - toch niet bepaald hysterische mensen - "opeens" ziekelijk geobsedeerd door hun gezondheid (BBC 11/2/2005)? Electro-stress als oorzaak is niet in het diagnostische schema van de artsen opgenomen. Dus wordt er nooit enig verband gelegd. En wat te zeggen van doodsoorzaken zoals hartstilstand en beroerte bijvoorbeeld. Ook deze lijken de laatste tijd enorm toegenomen. "Hartstilstand" is echter geen oorzaak, net zo min als "beroerte" een oorzaak is. Zij zijn gevolgen. Van wat dan? Ook hier wordt geen enkel verband gelegd met electrostress*. Zo kan het zijn, dat terwijl er onder hun eigen ogen zich een heel drama aan het afspelen is - het schip benedendeks in lichterlaaie staat - de verantwoordelijken (die van alle kritische onderzoeken op de hoogte zijn) net doen of hun neus bloedt.  

12. Hoe gaat dat in zijn werk? De telefoonmaatschappijen benaderen de regering met een uitermate rooskleurig verhaal over de geweldige toekomst - met de daarbij horende winsten - van de draadloze telefonie. Dit moet een vertrouwensbasis voor de langere termijn leggen. Vervolgens wordt de regering een gulle som (ongeveer 2,5 miljard euro) toegezegd op voorwaarde dat de telefoonmaatschappij vrije hand krijgt in het aanleggen c.q. verder uitbouwen van zijn net. Cruciaal is, dat deze contracten gesloten zijn, voordat wetenschappelijk is bewezen, dat gsm en umts onschadelijk zijn voor de gezondheid. Terwille van het grote geld wordt de gezondheid van de gehele bevolking dus op het spel gezet. En dat niet alleen. Omdat ten koste van alles vermeden moet worden, dat de bevolking zich gaat roeren, wordt de openheid, de mondigheid en de mogelijkheid tot inspraak op alle mogelijke wijzen gemanipuleerd en onderdrukt. De staat ondermijnt op deze wijze de demokratische rechtsorde.

* Een onverwachte bijwerking zou het volgende kunnen zijn. Als je van het Persoonlijk Gezondheidsplan onvoldoende profijt hebt gehad of je zelfs (verergering van) klachten hebt gekregen, denk dan met name ook aan de mogelijkheid van electrostress. Onderzoek of je een DECT-telefoon in huis hebt (verwijder hem dan; beter is dit meteen bij het begin te doen.....) of een gsm/umts mast in de buurt van je huis. .

12. Enkele onderzoeksresultaten mbt tot de schadelijke inwerking van de GSM:

Hoofdpijn, vergeetachtigheid en concentratiemoeilijkheden (Lai, Mild, Hocking, von    
      Klitzing)
Slaapproblemen (Lai, Santini)
Verhoogde kans op kanker aan de "telefoonkant" van het hoofd, kanker in de
     gehoorzenuw, tumoren dieper in de hersenen (Guy, Cherry)
Aantasting van de bloed-brein barrière (zorgt er normaal voor, dat er geen ziektekiemen
     vanuit het bloed in de hersenen terechtkomen) (Salford)
Breuken in DNA-ketens (Lai en Sing, Phillips)
Schade aan embryo's (Bastide)
Depressiviteit, verbanden met de ziekt van Alzheimer, vermoeidheidsziekte ME (Cherry,
     Kwee, Hyland)
Veel te drukke kinderen, leukemie en een algehele aantasting van het immuunsysteem (Lyle,
     Salford, Veyrer)
Vooral kinderen zijn in hun ontwikkeling gevoelig voor straling (Santini). Ook de Britse
      commissie Stewart erkende dat.

Enkele van de bovengenoemde onderzoekers (Cherry, Santini, Salford, von Klitzing, Bastide, Hyland) traden op bij de Europarlement Conferentie op 29 juni 2000 en legden daar hun verontrustende verklaringen af. G.Teule, ibid., hfdst. 5 

13. "De te testen these is duidelijk: "Straling maakt ons geestelijk en lichamelijk ziek". Iets vollediger gezegd: electro-magnetische straling tast rechtstreeks onze geestelijke vermogens aan en sloopt langzaam ons immuunsysteem, wat een scala van gevolgen kan hebben. Zonder zich daarvan bewust te zjn, en zonder ervoor gekozen te hebben, doen honderden miljoenen mensen mee aan dit wereldwijde "medische stralingsexperiment". Intussen levert het de industrie en de overheid miljarden op en levert het een inkomen aan duizenden mensen, niet alleen in de telecommunicatiehandel, maar vooral ook in de "medische industrie". Zou het waar zijn, dat de straling nu al volop bezig is ons verstand collectief aan te tasten? Zijn wij nog wel goed bij ons hoofd? G.Teule, ibid., hfdst.5

14. Uitgebreide en recente literatuurlijst in G.Teule "GSM-straling", 2000 Sigma.

De gezondheidsrisico's van UMTS

Een groeiende groep binnenstadbewoners (van Amsterdam) maakt zich bezorgd over de massale plaatsing van een nieuwe generatie zendmasten op hun daken. De hoogfrequente straling van deze UMTS-masten is vele maIen 'krachtiger' dan de traditionele GSM-zendinstallaties en biedt daarom mogelijkheden zoals mobiel internetten en het versturen van bewegende beelden en geluid.

Op het ogenblik worden er flink wat UMTS-masten geplaatst. Deze moeten de nieuwste generatie mobiele telefoons gaan bedienen. De telefoons zenden elektromagnetische velden uit, met een frequentie van ongeveer 2.000 MegaHerz. Vlak bij de masten zijn die velden zeer sterk. Zulke sterke velden hebben een effect te vergelijken met de straling in magnetrons: ze warmen op. Dit is vooral een probleem voor organen met een minder goede warmteafvoer, zoals de ogen. Deze laatste kunnen vertroebelen, waardoor staar kan ontstaan. De norm die de Nederlandse overheid voor maximaal toelaatbare blootstelling aan UMTS-velden hanteert (61 Volt/meter) is gebaseerd op het vermijden van dit effect. Om aan deze norm te voldoen moeten UMTS-masten uit worden gezet als monteurs daaraan werken. In woningen onder en in de buurt van UMTS-masten ligt de veldsterkte een stuk lager, meestal in de buurt van 0.6 Volt per meter tot 4 Volt per meter. Omdat deze waarden ver onder de norm van 61 Volt per meter liggen, stellen overheidsinstanties en operators dat zulke,blootstellingen veilig zijn. Helaas is voorafgaand aan de plaatsing van UMTS-masten niet aangetoond dat blootstelling aan UMTS-velden met deze lag ere veldsterkten ook daadwerkelijk veilig is.

De veiligheid staat niet vast

Er zijn inmiddels onderzoeken die op dit punt aanleiding geven tot zorg. Het eerste onderzoek dat in dit verband van belang is, is gedaan door TNO. Bij dit onderzoek zijn mensen blootgesteld aan UMTS-velden met een veldsterkte van ongeveer 1 Volt per meter. Dat gebeurde in een proefopstelling waarin mensen niet wisten of ze al dan niet werden blootgesteld. De uitkomst van het onderzoek is dat mensen zich bij blootstelling aan UMTS- velden van een lage sterkte in doorsnee minder lekker voelden. Het onwelbevinden neemt significant toe aldus de conclusie van de TNO studie. Eerder was al gevonden dat bij zulke lage veldsterkten het.elektrisch patroon van de hersenwerking, zoals dat kan worden waargenomen met elektro-encefalogrammen, wordt veranderd.

Het tweede onderzoek dat van belang is maakt deel uit van een groot onderzoeksprogramma (de Reflexstudie) van de Europese Unie. In dit onderzoek zijn cellen blootgesteld aan elektromagnetische velden, zoals die worden uitgezonden door masten voor mobieletelefonie. In deze studie is het frequentiegebied van UMTS niet meegenomen, maar wel het nabijgelegen frequentiegebied van 1.800 MegaHerz. De sterkte van de onderzochte velden lag onder de door overheden en operators veilig geachte waarde van 58 Volt/meter. Desondanks bleek sprake van een sterke beinvloeding van de processen in de cel. Met name het DNA (erfelijk materiaal) werd beinvloed. Dit vertoonde onder andere meer breuken. Sommige ernstige aandoeningen zoals bepaalde aangeboren afwijkingen en diverse vormen van kanker worden in verband gebracht met dergelijke veranderingen in het DNA. Er is tot nu toe niet aangetoond dat UMTS-masten kanker of aangeboren afwijkingen kunnen veroorzaken, maar het beschikbare onderzoek geeft wel aanleiding tot gerede twljfel over de..veiligheid van UMTS-masten op dit punt voor omwonenden. Kortom de veiligheid van op gebouwen geplaatste UMTS-masten staat niet vast. In het licht daarvan is er veel voor te zeggen UMTS-masten niet op woningen te plaatsen.

Lucas Reijnders
Hoogleraar Milieukunde aan de UvA

UIT DE BINNENKRANT, UITGAVE VAN BINNENSTADSBUURTEN (VAN AMSTERDAM) MEI 2005, Nr. 29

Ons commentaar.

Als het bijvoorbeeld om voeding, medicijnen of electrische apparatuur gaat, stelt de overheid wel de eis van veiligheid voor de gezondheid ALVORENS deze producten op de markt komen. Bij de GSM/UMTS gaat het om straling die ieder mens doordringt, of hij/zij dat leuk vindt of niet, ongeacht de individuele kwetsbaarheid. Uitgerekend hierbij vindt de overheid het niet nodig, dat de straling op veiligheid wordt getest ALVORENS deze op de mensen wordt losgelaten. Mijn hersenen zijn gelukkig nog niet zo bestraald om in te kunnen zien, dat hier iets niets klopt. Amsterdammers staan er bekend om, dat zij niet "op hun mondje" zijn gevallen. Zou het niet iets zijn om deze unieke eigenschap in te zetten om een van de grootste potientiële gevaren voor de gezondheid van groot en klein uit de wereld te helpen, voordat we met de brokken komen te zitten?

Enkele goede internetsites zijn:

http://www.maes.de (De site van Wolfgang Maes)
www.feb.se (De Zweedse site, met veel dokumentatie)
http://www.energyfields.org/ (US site, kijk onder 'science' naar het SAGE-rapport)
http://www.hese-project.org (US)
www.straling.org/links (Nederlands)
www.stopumts.nl (Nederlands)
http://members.rott.chello.nl/cclaessens/ (Nederlands)
www.electroallergie.org (Nederlands)
www.em-hazard-therapy.com (UK)
http://www.emraa.org.au/ (Australia)
http://home.wanadoo.nl/cjt/ (Nederlands, Gerrit Teule)
http://www.powerwatch.org.uk/ (UK)
http://www.elektrosmog.com (Oostenrijk)
http://www.gigaherz.ch/ (Zwitserland)
www.buergerwelle.com (De meeste uitgebreide! Duitse site)
www.electrosmog.de (Duitsland)
http://www.priggen.de.vu/ (Duitsland)
http://www.elektrosmognews.de/ (Duitsland)
http://www.risiko-elektrosmog.de/ (Duitsland)

Aanvullende literatuur:

G.Teule "GSM-straling, nieuwe feiten en inzichten", 2000 Sigma (aanbevolen)
G.Teule "GSM-straling, en de grondwettelijke onaantastbaarheid van ons lichaam", Sigma (aanbevolen)
Silvio Hellemann "Ständig unter Strom, Handbuch für Elektrosensible"
Robert C. Kane  "Cellular Telephone Russian Roulette"
Grasberger/Kotteder "Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen"

WIE MOCHT DENKEN, DAT HET ALLEMAAL REUZE OVERDREVEN IS, OPENE DUITSE WEBSITES. OOK OMDAT ZIJ ONS VOORUIT ZIJN BIJ HET INSTALLEREN VAN HET UMTS-NET, ZIJN DUITSERS HEDENTENDAGE VEEL ACTIEVER DAN WIJ. ER ZIJN REEDS 11.000 BÜRGERINITIATIVEN EN ELKE WEEK KOMEN ER NIEUWE BIJ. EEN BERICHT VAN DE BÜRGERWELLE "EIFFEL"

Dramatische gezondheidsproblemen in een dorp in de Eiffel in de onmiddellijke nabijheid van een zendmast + de effecten van het draadloze DECT-telefoonsysteem.

Nachbarschaft: Haus 70 Meter Distanz - schnurloses DECT-Telefon Er Herzinfarkt, Herzanfälle. Sie Schlaganfall, Haus 60 Meter Distanz - DECT-Telefon Sie Migräneanfälle. Er Bluthochdruck. Säugling mehrere Atemstillstände Haus 80 Meter - DECT-Telefon Sie Allergien Immunstörungen, Er Herzrhythmusstörungen, DECT-Telefon Haus 80 Meter - DECT-Telefon Er Durchblutungsstörungen. Sie Allergien, chronische Müdigkeit Nachbarschaft Haus 90 Meter - 2 DECT-Telefone Er. Herzrhythmusstörungen. 120 Meter Sie Herzrhythmusstörungen, Tochter Herzrhythmusstörungen, Enkel Lungenentzündung, hohes Fieber, Diagnose Drüsenfieber DECT-Telefon Er Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen. Sie Schlafstörungen, Allergien Vater Immunschwächen und Herzkreislauferkrankung. Mutter Hirntumor verstorben. Haus gegenüber DECT-Telefon

Im Dorf: Unternehmer Parkinson - DECT-Telefon Unternehmer: Tinnitus, Bluthochdruck, Eltern beide Bluthochdruck DECT-Telefon Bauer Schlaganfall, Herzmuskelentzündung Sie Durchblutungsstörungen - DECT- Unternehmer: Tinnitus, Bluthochdruck - DECT-Telefon Er Bluthochdruck, sie Lungenentzündungen - DECT-Telefon Unternehmer: Er Kopfschmerzen. Sie depressiv - DECT-Telefon Haus in der Nähe: Er und sie Schlafstörungen- DECT-Telefon Haus in der Nähe: Bluthochdruck, Tinnitus - DECT-Telefon Vater und Sohn. Vater verstorben, Sohn ständige Kopfschmerzen - DECT-Telefon Er: Herzmuskelentzündung. Wohnung unter Sendeanlagen HF, DECT-TELEFON Sendeanlage 80 Meter Distanz zum Arbeitsplatz. Im gleichen Haus Kind Lungenentzündung, sehr hohes Fieber - Diagnose Drüsenfieber Mehrere Frauen: Fehlgeburten. DECT-Telefone

Gemeinde Naturheilkundeärztin Hirnbluten - DECT-Telefon: Mitglied Gemeinderat: Bluthochdruck - DECT-Telefon, Handy Unternehmer: Er Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörungen, chronische Müdigkeit, in Erwartung eines Schlaganfalls. Schlafstörungen in der ganzen Familie. Sie massiver Haarausfall, 2 jährige Tochter Körper der Wirbelsäule verkrüppelt - DECT- Eigentümer eines Bekleidungshauses. Multiple Sklerose, DECT-Telefon Lehrerin: Gesichtslähmung-Schlananfall? Sohn chronische Entzündung Ohr - 2 DECT- Briefträger: Tumor am Ohr (operiert) DECT-Telefon Familie Reihenhaus: Sie Ohrgeräusche im Wohnzimmer, Vater, Kinder Schlafstörungen. DECT-Telefon im Haus der Nachbarn, der wie seine Ehefrau über Schlafstörungen klagt.

Am Zeitwohnsitz: Nachbarin rechts 15 Meter multiple Sklerose , Nachbar Immunschwächen und kürzlich Schlaganfall weitere Person im Haus in Psychotherapie 3 DECT- TELEFONE Nachbarn links beide Eheleute Bluthochdruck DECT-Telefon Nachbarn daneben beide Bluthochdruck DECT-Telefon

In der Firma: Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft: Herzinfarkt, Ehefrau Herzrhythmusstörungen - DECT-Telefon Bauleiter des Unternehmens und Ehefrau beide Tinnitus - DECT-Telefon Mitarbeiter (mehrere) Herzinfarkte - DECT-Telefone Mitarbeiter. Kampfsportler, früher topfit, Immunschwächen mehrere Lungenentzün-dungen,, DECT-Telefon und Sendeanlage auf dem Dach seines Wohnhauses

Schwiegereltern aus erster Ehe, Er Mathematiker, Physiker, Biologe, sprach druckreif Parkinson, Alzheimer, Schwiegermutter Schlaganfall an Krebs verstorben - DECT- Schwester chronisches Müdigkeitssyndrom, DECT-Telefon Nichte 22 Jahre, Herzrhythmusstörungen und asthmaähnliche Anfälle - DECT-Telefon

Bei vielen der Betroffenen, die ihr DECT-Telefon außer Betrieb setzten und fortan schnurgebunden telefonierten, war eine drastische Besserung des Befindens feststellbar.

Diese Auflistung ist nur ein Bruchteil der recherchierten Ereignisse Die Leistungen eines DECT Telefons liegt in großer Nähe 350.000-fach oberhalb der Werte, die die Bundesärztekammer als Grenzwert gefordert hatte!

Uit: www.das-gibts-doch-nicht.de

Terug

Lijn.gif (2795 bytes)
Latest updating: 03/19/06

Verantwoordelijkheid voor toepasssing van informatie op welke wijze dan ook
uit mijn gezondheids- c.q. electrostresssites c.q. uit de genoemde links is geheel
voor de verantwoordelijkheid van de lezer.

IN HET ALGEMEEN:
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links.
We are not responsible for the content of external links.
Wir übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der von uns erwähnten Links.

 

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org