Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. CarriŤre perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

JE IMMUUNSYSTEEM VERSTERKEN
Preventie van verkoudheid, griep, virusinfecties
en "vogelgriep"

Gebaseerd op de medische systeemtheorie
("Stroomsysteemtherapie")

door Han M. Stiekema, arts

TEVENS VOORSTEL TOT NATIONAAL
GEZONDHEIDSEDUCATIE- & REHABILITATIEPROGRAMMA

1. Vrijwel elk jaar wordt Europa getroffen door de GRIEP 1). Een paar jaar geleden was het zo erg, dat bijvoorbeeld in Engeland er geen bedden genoeg waren om alle zieken op te nemen en te verzorgen. Wetmatig verschijnen er dan allerlei deskundigen op de TV, die ons elke keer weer hetzelfde verhaal vertellen. Ze proberen ons ervan te overtuigen, hoe gemeen het virus wel is, dat ons heeft overvallen. "Omdat deze virussen ons steeds opnieuw blijven plagen, moet er nog veel onderzoek worden gedaan, zodat de bevolking bij een volgende keer beschermd kan worden door tijdige vaccinatie". De werkelijkheid laat echter zien, dat de virussen ons altijd voor zijn met het gevolg, dat er zo als nu - ondanks alle research van de afgelopen jaren - opnieuw een ware „slachting" aangericht kon worden (2000). Hoe is dit elke keer weer mogelijk? In het kort gezegd: het hangt niet alleen van het virus af. Hoe komt het, dat bij dezelfde graad van besmetting, in situaties waar mensen dicht op elkaar leven, in het gezin, in de tram of op het werk, de een wel ziek wordt en de andere niet? Juist, omdat de een meer weerstand heeft dan de ander. Met andere woorden griep komt niet alleen van buitenaf, maar evenzeer van binnenuit. Heb je een zwakke weerstand, dan heb je grotere kans dat het virus vat op je krijgt. Dat zie je aan de grote aantallen chronisch zieken en oude van dagen, die altijd de eersten zijn die geveld worden. Met andere woorden: een deel heb je zelf in de hand. Noem het maar conditie. Hoe beter je conditie, hoe minder kans op griep.

1) Artikel uit 2000, aangevuld met de laatste gegevens. Nu (2005) is er de dreiging van de nieuwe vogelgriep bijgekomen. Dit doet niets af aan dit verhaal, integendeel, het is daardoor vele malen relevanter geworden. Onze bijdrage tot dit probleem zijn de preventieve maatregelen in geval van verkoudheid/griep en "verwante" virusaandoeningen, zie onder 4 en 5. Zie als aanvulling ook "Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op de kinderleeftijd"

Een gezonde leefstijl voorkomt 70% van alle aandoeningen

2. Het punt is nu, dat tegenwoordig de conditie van mensen door een complex van oorzaken steeds verder achteruitgaat. Denk daarbij aan ongezonde voeding, overconsumptie van dierlijke eiwitten, vitaminentekort, overeten, te weinig drinken, teveel genotmiddelen, te weinig fitness, slechte uitscheidingsfuncties o.a. zelfvergiftiging vanuit je eigen darm, schimmels, parasieten, bestaande stoornissen, ondervoeding, vergiftiging van buitenaf (bijvoorbeeld door gifstoffen uit het milieu, amalgaam), te laag vochtigheidsgehalte van de lucht in het huis (CV), electrostress (alle straling van computers, handy’s, TV, neonlampen etc. bij elkaar opgeteld, denk aan gevolgen als RSI en ME), teveel of onnodig medicijngebruik, stress door werk- en tijdsdruk, slaapproblemen en problematische persoonlijke relaties. Al dat tesamen kan zo’n aanslag op je weerstand zijn, dat het minste geringste - bijvoorbeeld een eenvoudig griepvirus (het SARS-virus was bijvoorbeeld verwant aan de verkoudheidsvirussen!) - groteske gevolgen kan hebben2). Het alarmerende van de epidemie is dan niet zozeer de bedreiging van buitenaf - de virulentie van het virus - maar onze eigen belabberde conditie. Dit kan worden onderscheiden in een voedingsbodem - ophoping van gif- en afvalstoffen in onze weefsels - enerzijds en een zwakke weerstand anderzijds. Vooral ook ophoping van eiwitafbraakproducten in de weefsels leidt tot zogenaamde "verslakking" of "moerasvorming", een ideale broedplaats voor micro-organismen. BacteriŽn en virussen groeien alleen daar waar zij een geschikte voedingsbodem vinden!3) Reeds Pasteur zei: "de microbe is niets, het milieu is alles". Griep is daarom in de eerste plaats een waarschuwing van hoe het met onze vitaliteit gesteld is4). Gemeten aan de grote aantallen zieken, blijkt deze dus niet al te best te zijn. Vaccinatie, medicatie, onderdrukking van de koorts zijn dan niet voldoende, ja in de meeste gevallen zelfs schadelijk5) (de risicopatienten uitgezonderd uiteraard). Immers, in normale omstandigheden blijkt de koorts de uiting te zijn van een vitaal immuunsysteem.

2) Zie ook MESS, het Multi Etiological  Sumtotal Syndrome.

3) In feite trekt de voedingsbodem micro-organismen aan, samen veroorzaken zij de infectie, die op zijn beurt zowel de opruiming van afval- en gifstoffen van het interne milieu ten doel heeft (loopneus, zweten, sputum, urinevloed, diarrhee etc.), alsook stimulering van het  immuunsysteem, een fantastische voorziening van Moeder Natuur.

4) Hoe ouder je bent, hoe meer deze ophoping van afval, samen met een verminderde weerstand de kans hebben zich te ontwikkelen. Vandaar dat SARS bij kinderen vaak veel milder verliep dan bij volwassenen.

5) Onverwachte "bijval" komt uit reguliere hoek (AMC/RIVM: Telegraaf 30 juli 2005). Daar blijken patienten te sterven als gevolg van de "aggressieve variant" ("clostridium difficile") van een in principe goedaardige darmbacterie. Heeft een patient een zwak immuunsysteem en wordt hij/zij met antibiotica behandeld, dan kunnen de bacteriegifstoffen die massaal vrijkomen cq zich ophopen door de bacteriesterfte agv de antibioticakuur niet of moeilijk worden afgebroken. De inhoud van de darm wordt dusdanig giftig, dat de darmwand zwaar beschadigd kan raken met de eventuele dood van de patient ten gevolge. Het punt is nu, dat deze logica toepasbaar is voor elke antibioticakuur, zeker als deze vaker herhaald wordt. Ook dan komen er massaal bacterietoxinen vrij - ditmaal in de weefsels - waardoor het interne milieu wordt vergiftigd en de weerstand ondermijnd (naast het risico van bacteriŽle mutatie...). Wordt het niet tijd om ons grondig te gaan bezinnen?

Het menselijk lichaam is een zinvol op overleven gericht organisme

3. Het is kemerkend voor onze cultuur, dat bedreigingen altijd "van buitenaf" lijken te komen. Zelden wordt gekeken naar factoren "van binnenuit", naar onze eigen leefstijl, ("interne") milieufactoren6), het omgaan met infectieziekten, zoals de massale toepassing van antibiotica, koortswerende middelen en gif, ja naar het somtotaal van onze "civilisatie" als ziekteoorzaak. De onderdrukking ondermijnt onze weerstand (het breekt de immuunreactie af, waardoor deze zich niet kan "oefenen" en dus steeds verder verzwakt), verziekt het interne lichaamsmilieu en werken mutatie en resistentie van de virussen c.q. bacteriŽn in de hand. Deze fatale ziekte-driehoek drijft ons steeds verder in het moeras. Zo gezien - in feite door onwetendheid, economisch belang en arrogantie - halen wij ons ziekten als SARS en vogelgriep (gedeeltelijk) zelf op hals. Terug naar de praktijk: terwijl de reguliere geneeskunde kostbare tijd (en levens) verliest bij het "opsporen van het virus" alvorens te kunnen behandelen7), kunnen wij daarentegen direct beginnen met het saneren van de voedingsbodem en het versterken van het immuunsysteem. Uitsluitend terugvallen op crisismanagement is daarentegen te riskant c.q. hoogstens het halve werk. Immers de voedingsbodem blijft bestaan, zodat gevaar van opflakkering voortdurend aanwezig blijft8). Oplossing is met het eigen immuunsysteem mee te werken, het te ondersteunen, dusdanig, dat niet alleen de tijdsduur van de griep zelf bekort wordt, maar ook de herstelperiode. In plaats van je daarna nog een tijdlang slap, moe en ellendig te voelen - niet het gevolg van de griep, maar van de onderdrukking (continuering van het ongezonde eetpatroon gedurende de griep, koortsdrukkende middelen) ervan - ben je na onze behandeling weer meteen kiplekker. Hetgeen binnen iedereen’s handbereik is. Verstandige mensen leren dus van hun griep. Zij kijken hoe door verandering van leefstijl een daadwerkelijke verbetering bewerkstelligd kan worden, zodat zij hem deze keer kunnen voorkomen cq bekorten en de volgende keer zeker bij de winners zullen behoren. Vele (natuurlijke) zelfhulpmethoden staan hen daartoe ter beschikking. Uiteindelijk gaat het om preventie op langere termijn. Er zouden hiertoe nationale programma's voor ontwikkeld moeten worden.

6) In China blijkt een van de gevolgen van de SARS-infectie een verbindweefseling (fibrosering) van de longen te zijn. Vermoedelijk is dit niet een gevolg van de ziekte zelf, maar toe te schrijven aan de toestand van de longen voordat de ziekte uitbrak. Iedereen die wel eens in een grote Chinese stad is geweest, kent de ernstige luchtvervuiling aldaar. Voor de mensen die daar wonen betekent dit constante irritatie van bronchioli (kleinste longbuisjes), verdwijnen van epitheelhaartjes (waardoor zelfreiniging van de longen vermindert), verdwijnen van het elastisch weefsel en beginnende fibrosering. Er hoeft dan maar zoiets als SARS bij te komen om het organisme onherstelbaar te beschadigen.

Waarom de grieppandemie uitgerekend in 1918 Europa trof? Precies, omdat na 4 jaar oorlog (WO I)  met tekorten, honger en uitputting de weerstand van de mensen ernstig verzwakt was. Bovendien hadden honderdduizenden mannen aan het front geleden onder herhaalde gasaanvallen met beschadigde longen als resultaat. Dus de reden waarom een pandemie kon ontstaan was niet zozeer de "virulentie" van het virus, maar de collectieve immuunzwakte. Ik heb nog nooit een officieel gezondheidsrapport gelezen dat er zo tegenaan keek.

7) Daar komt nog bij, dat virussen de neiging hebben snel te muteren, dwz van karakter te veranderen. (het excessive sproeien van desinfectantia bevordert dit alleen maar, naast de schadelijke invloed op het immuun-systeem...waardoor de vatbaarheid voor een infectie alleen maar wordt vergroot). Het is tevens de reden, dat vaccinaties niet of zeer onvoldoende zullen helpen. Dat ik hier niet alleen in sta, bewijst de mening van de Vlaamse arts-epidemioloog dr. L.Bonneux (werkzaam bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, een adviesorgaan van de Belgische overheid), die in Trouw (onder de titel "De schijnveiligheid van griepkuren: 22 juli 2005) stelt, dat vaccinaties pure geldverspilling zijn. Zo ontsnapt het virus voortdurend niet alleen aan aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook aan adequate bestrijding. De mogelijkheden om een effectief vaccin te ontwikkelen, zijn immers minimaal. En dan hebben we het nog niet over mogelijke schadelijke bijwerkingen van zo'n vaccin, zoals het verhinderen van de ontgiftingsreactie van het lichaam, daarmee de basis leggend voor toekomstige chronische stoornissen. Alles pleit dus voor een aanpak, die de werkelijke oorzaken  behandelt! Zie opnieuw  "Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op de kinderleeftijd"

8) NADAT deze zin was geschreven, doken de eerste nieuwe vogelgriepcomplicaties (2005) op, een zťťr gevaarlijke ontwikkeling! Als het tot een uitbarsting zou komen, moet er vanzelfsprekend gebruik gemaakt worden van alle beschikbare mogelijkheden: inclusief de anti-virale therapie.

Maatregelen van binnenuit en buitenaf moeten samengaan

4. De adviezen ter preventie van verkoudheid/griep en aanverwante (virus)aandoeningen zijn als volgt. De basis is een volwaardige hoofdzakelijk vegetarische kost. Een onontbeerlijke toevoeging is dagelijks Chlorella (pure poeder of tabletten uit Korea of Japan) in te nemen. Dan, vůůr of bij de allereerste verschijnselen9) - griepgevoel, kriebel in de keel, volle neus, druk op het hoofd, koude rillingen, koortsgevoel, zweten en/of afkeer van voedsel, stop je meteen met alle eten. Dit met de bedoeling de stofwisseling te ontlasten en energie vrij te maken voor immuunreacties. Dit wordt bevestigd door een spontaan verlies van eetlust - zoals vaak het geval is - een hele natuurlijke, zinvolle en nuttige reactie van het lichaam! Je gaat over op drinken: uitsluitend (mineraal)water, kruidenthee's en vruchtesappen (grapefruit-, appelsap, jus). De hoeveelheid moet tenminste 2 liter per dag zijn, ook al heb je geen dorst. Na een paar dagen, wanneer de weefsels hun sponswerking hebben herkregen, treedt er vanzelf (weer) dorstgevoel op. Tegelijkertijd (dus nog steeds bij het allereerste begin van de symptomen), neem je bitterzout (magnesiumsulfaat) in. De dosering is een afgestreken eetlepel op een derde liter lauwwarm water. Na een paar uur krijg je diarrhee en dat was de bedoeling. (schoonmaak van de darm)10). Daarna ga je over op het nemen van een waterclysma, tenminste een tot twee keer per dag 1-2 liter per keer11) gedurende alle dagen, dat je je ziek voelt. De derde maatregel bestaat uit zweten. Dit doe je door het drinken van 1-2 koppen hete lindebloesemthee (zweetthee) met wat honing. Als je je nog niet slap voelt, kun je actief zweten, door je vervolgens met een extra trui aan te gaan inspannen (10x de trap op en neer "rennen"), voel je je wel al ziek, ga je in bed liggen met een paar extra dekens en een handdoek over je hoofd. Je komt dan (hopelijk) tot zweten. Daarna het zweet met een koel washandje afnemen en onmiddelijk weer warm aankleden of in bed. Dit doe je een of twee keer per dag. Als vierde hoofdmaatregel wordt voor Chinese guasha- behandeling12) gekozen. Het is een van de meest effectieve immuunsysteem ondersteunende methoden. In China behandelen grote groepen mensen zichzelf (en elkaar) met guasha.

9) Voor het succes van de behandeling is het belangrijk, dat je er zo vroeg mogelijk mee begint! De kuur doen voordat er enige verschijnselen optreden is uiteraard aan te bevelen. Vijf dagen is dan doorgaans voldoende. Hetgeen de kans op een infectie aanzienlijk verkleint. Bij extreme vermagering, verzwakking, (chronische) ziekte, TBC in het verleden of andere klinische aandoeningen, raadpleeg altijd Uw behandelend arts. Er is ook een zeer belangrijke psychologische factor in het spel. Wachten (op een vaccin) en/of klinische spoedopname veroorzaken onrust en angst. Een preventieve behandeling direct vanaf het allereerste begin geeft daarentegen zelfvertrouwen, hoop en optimisme.  

10) Bij die vormen van griep c.q. virusinfecties, waarbij spontaan diarrhee optreedt, is de ervaring, dat de aandoening relatief milder verloopt en sneller over is. Het komt overeen met "onze" logica, dat het lichaam zich bij griep "wil ontdoen van opgehoopte afvalstoffen". Zie "Flow System Therapy", hoofdstuk 10.a. "Eliminatie" PS. In geval van buikpijn of/en verdenking of iets ernstigs in de buik geen bitterzout of clysma nemen.  Zie opnieuw "Biologische therapie van kinderziekten en acute ziekten op de kinderleeftijd"  

11) Zie de techniek van het waterclysma nemen 

12)  Ben je in het algemeen in een immuunversterkende behandeling geinteresseerd, maak dan een afspraak met onze Energie Studio. Zie www.optimaalvitaal.myweb.nl

We hebben een gezondheidsgeorienteerde gezondheidszorg nodig

5. Bovenstaande, mits in een vroeg stadium en consequent toegepast voorkomt in de allermeeste gevallen, dat de griep c.q. verwante virusinfectie zich doorzet. Wat je verder kunt doen (gezien het gevaar van vogelgriep is het verstandig alles te doen wat in je vermogen ligt)13), is het innemen van een echinacea- en kamillepreparaat (eventueel aangevuld met traditionele Chinese kruiden14). Bijvoorbeeld Echinaplant (voordeel is afwezigheid van alcohol), te beginnen met 50 druppels en dan overgaand op 4-5x per dag 30 druppels in water, dito Kamillosan. Mocht in de beginfase de kriebel of de pijn in de keel niet direct oplossen, dan kun je aanvullend een (warmte-inbrengende) halswikkel maken. In dit eerste stadium dient deze om de bloedsomloop te activeren. Je doopt daartoe een keukendoek in koud water en wringt deze weer uit, zodat zij vochtig is. Deze wordt om de hals gedrapeerd. Daaroverheen gaat een (ruim) stuk plastic, afgedekt met een wollen doek, die alles luchtdicht afsluit. De wikkel wordt warm en dat is de bedoeling. Afnemen vanaf het eerste moment van (subjectief) afkoelen of opdrogen. Mocht de keel uit zichzelf al opgezwollen en heet zijn, dan wordt er uitsluitend een koel-vochtige doek omgelegd (warmte-ontrekkende wikkel: steeds opnieuw verversen met koud water). Ditzelfde procedť volg je in geval van milde hoest. De wikkel gaat dan om de gehele borstkas ("Priesznitz wikkel")15). Het sputum wordt hierdoor versneld en in grotere hoeveelheden opgegeven. Dit wordt regelmatig herhaald. Zoals gezegd, zet in de meeste gevallen de infectie zich niet door. Dat komt omdat bijtijds alles gedaan wordt ter ontgifting van het lichaam (waardoor de voedingsbodem van het virus wordt wegggenomen) en versterking van het immuunsysteem16)17). Koorts helpt de weerstand zijn werk te doen. Deze mag dus niet worden onderdrukt. Alleen als hij extreem wordt (te hoog, te langdurig, risicofactoren, diabetes, astma, ouderdom etc.), moet ingegrepen worden. Bij verdenking op vogelgriep of/en complicaties - ernstige (droge) hoest, kortademigheid, koorts en spierpijn - is het logisch, dat bovenbeschreven procedure door een bevoegd arts wordt begeleid. Wanneer de eetlust terugkomt, begin je met eten van uitsluitend fruit, gevolgd door rauwkost en groenten, bijvoorbeeld gedurende 2-4 dagen. Krijg je meer eetlust, vul je dit aan met granen (rijst), aardappelen, zeewier, noten, zaden en vervolgens terug naar een volwaardige voeding18).   

13) Zelfs als het "vogelgriepvirus" gemener blijkt te zijn dan vooreerst aangenomen, zeer waarschijnlijk het gevolg van het verstrekken van antibiotica c.q. hormonen etc. aan dieren als kippen en varkens - sommigen spreken zelfs van een genetisch gemanipuleerde stam - dan zal onze aanpak - als onderdeel van het algehele pakket aan maatregelen - toch van onvervangbare waarde blijken te zijn. Onze benaderingswijze sluit de andere namelijk niet uit. Bovendien hebben de mensen er recht op - zeker onder zulke omstandigheden - om een keuze te kunnen maken uit alle opties die er zijn.

14) http://www.hku.hk/chinmed/Eng/clinic/SARS/pnum_prescription_eng.htm

15) Geen wikkel aanleggen wanneer de patient zich kouwelijk voelt. Het lichaam heeft dan geen energie om op de wikkel te reageren. Zie Flow System Therapy, hoofdstuk 10 (10.8)

16) Zie Flow System Therapy hoofdstuk 7 (7.11 en 7.12) voor de logica van deze aanpak.

17) In alle gevallen van verdenking op vogelgriep-infectie wordt onmiddellijk een arts geconsulteerd. Onze aanbevelingen hebben uitsluitend betrekking op preventie. 

18) Het is beter om gevogelte, eieren, varkens- en lamsvlees voorlopig achterwege te laten.  Zie ook onze voedingsadviezen en aanvullende ondersteuning: Persoonlijke Gezondheidsplan

Neem je gezondheid in eigen hand

6. Aangezien de meest recente research onze vermoedens alleen maar bevestigt, namelijk dat mensen ouder dan 60 en rokers (een vorm van luchtverontreiniging, zie boven) een veel grotere kans hebben om door aan SARS en dus ook aan vogelgriep dood te gaan, moeten onze aanbevelingen aan deze nieuwe ernstige situatie worden aangepast. Het betekent, dat een preventiebehandeling beginnen vanaf het eerste moment van verschijnselen - zoals boven aanbevolen - waarschijnlijk niet vroeg respectievelijk adequaat genoeg is. De nieuwe aanpak moet zijn het opwaarderen van een ieders vitaliteit, dusdanig, dat wanneer een infectie toeslaat er reeds een behoorlijke weerstand is opgebouwd. Vandaar onze boodschap voor een ieder die zijn/haar risico in de toekomst wil verminderen: maak de overstap naar een gezonde leefstijl NU. Het Persoonlijke Gezondheidsplan  (www.vitalworld.org) stap 1 (Nederlanse tekst) is hier buitengewoon geschikt voor. Het is een paar jaar geleden ontworpen voor gezonde mensen en bestaat uit 10 stappen naar optimale vitaliteit. Aangenomen dat je gezond bent, kun je deze 10 stappen zonder enig probleem doen. Om er maximaal van te profiteren, doe ze alle tien! Bijzonder effectief is het "oliekauwen". Elke dag gedurende 2-3 weken zolang je geen symptomen hebt. Zie PHP Stap 1 onder hoofdstukje Ontgifting/Ontzuring. Zouden zich er op een bepaald moment toch symptomen voordoen, ga dan onmiddellijk over op de aanbevelingen genoemd onder 4. en 5. Dit programma zou ook heel goed passen in preventieprogramma's van gezondheidsorganisaties c.q. overheden wereldwijd. Zoals gezegd, gezien de ernst van de situatie, zijn wij bereid samen te werken met ieder van deze instituties19). Wij staan open voor iedere kritiek, aanbevelingen en ondersteuning20). Een mogelijkheid zou kunnen zijn een team te vormen dat ons programma verder ontwikkelt. Dus nodigen wij hierbij collega's, wetenschappers en andere gezondheidswerkers uit - bij voorkeur met (holistisch) medische ervaring - om met ons contact op te nemen.21) Kijkend naar de huidige omvang van het probleem aan de ene en onze 33 jaar expertise aan de andere kant, kon volledige betrokkenheid onzerzijds niet uitblijven. Daarom heeft het veelzijdige syndroom van immuunzwakte, de eigenlijke oorzaak van verkoudheid, griep, virus infecties en vogelgriep onze speciale aandacht. Het bestaat uit het promoten van VITALWORLD ten bate van een ieder. Wij vragen u vriendelijk om donaties en/of bijdragen om ons werk - dat uniek is in de wereld - mogelijk te maken.22)

19) Zie de WHO fact sheet m.b.t. "Traditional Medicine" http://www.who.int/inf-fs/en/fact134.html

20) Is het nu ook geen tijd, dat we het absolute geloof in "de huidige wetenschap" wat gaan relativeren? Door zijn extreme eenzijdigheid en ondanks alle research, de hoogopgeleide wetenschappers en de enorme investeringen, blijkt de eerste - nu het erop aankomt - ons niet te kunnen helpen. Ook professoren hebben verklaard (ZDF 17/10/05) dat "tegen vogelgriep niet ingeent kan worden". In plaats van de "rest van de wereld" als "achterlijk" en "onwetenschappelijk" te betitelen wordt het echt tijd, dat andere geneesmethoden op hun merites worden onderzocht c.q. erkend.

21)  info@vitalworld.org

22) ABN/AMRO bank nr. 51.82.87.327 tnv Mw M.Yu te Amsterdam met vermelding van "donatie VITALWORLD".

7. Ziekten zoals SARS, AIDS, vogelgriep en vele anderen zijn dus uitingen van een immuunzwakte23). Zelfs als op een dag de ziekte als "overwonnen" verklaard wordt, blijft de onderliggende voedingsbodem gewoon bestaan. Op die manier kan er ieder moment weer een "andere" ziekte ontstaan 24). Helaas, omdat de immuunbedreigende factoren in de naaste toekomst alleen maar zullen toenemen, moeten wij onszelf niet tevreden stellen met "dat de bevolking tijdig gewaarschuwd wordt". De grootste dreiging komt immers van binnenuit. Van het eerste moment, dat dit ingezien wordt, kunnen gezondheidsorganisaties c.q. regeringen hun ogen niet meer sluiten voor deze al te eenvoudige waarheid. De ene kant benadrukken, terwijl de andere kant verzwegen wordt is dan een ernstige schending van de medische belofte: het bevorderen van gezondheid en welzijn, het genezen van ziekte en het redden van mensenlevens met al onze inzet. Genoemde organisaties worden hierbij opgeroepen om hun verantwoordelijkheid uit te breiden. In de context van een maatschappij waarin jaarlijks miljoenen mensen - met grote tevredenheid - de diensten van de "alternatieve" geneeskunde opzoeken, kunnen bijdragen van diezelfde "alternatieve" geneeskunde niet eenvoudigweg onder tafel geveegd worden. In dit geval dus mbt de systeem-inherente pathologische factoren. Zoals reeds opgemerkt, zal een eenzijdige benadering - een waarbij het inherente gezondheidspotentiaal van de mensen buiten beschouwing wordt gelaten - in toenemende mate onmachtig blijken om de problemen die op ons afkomen, bij de kop te nemen. De gemeenschappelijke noemer van deze problemen heet verzwakte weerstand, veroorzaakt door een somtotaal van elkaar wederzijds versterkende factoren.25)  Een overzicht is dringend noodzakelijk. Daarom moeten "aanvullende gezondheidssystemen" beginnen nauw - op een institutionele basis - met elkaar te gaan samenwerken. Op de lange termijn - waarvoor de basis nu meteen gelegd zou moeten worden - moeten wij werken in het belang van de komende generaties. Hetgeen betekent, dat gezondheidsopvoeding een centrale plaats moet krijgen. Aangezien wij een wetenschappelijke basis hebben ontwikkeld voor het optimaliseren van gezondheid, beschikbaar voor iedereen - het stroomsysteem, gebaseerd op de medische systeemtheorie 26) - zouden deze programma's ieder moment van start kunnen gaan. De inherente logica van het stroomsysteem is zo evident, en de zelfhulptechnieken die erop gebaseerd zo eenvoudig, effectief en goedkoop, dat alle niveau's van educatie - van basisscholen tot en met universiteiten - deze gemakkelijk in hun curriculi kunnen inpassen.

23) Logisch dus, dat verzwakte (oudere) mensen, mensen met een ernstige chronische aandoening zoals asthma, diabetes, post-hartinfarct en alle andere risico-patienten die geen optimale immuunreactie meer hebben, wel degelijk gevaccineerd moeten worden. Hier kan geen enkel misverstand over bestaan.

24) Of het nu "SARS, vogelgriep" heet of een andere naam draagt (recentelijk in omloop zijn "rickettsial spotted fever", "vogelgriep" (H5N1) en de gemuteerde streptococceninfectie....(varkenskoorts), het maakt eigenlijk niet uit. De onderliggende oorzaak is immers voor een groot deel onze immuunzwakte25). Elk soort virus, resistente bacterie (agv de ongebreidelde toepassing van antibiotica), schimmel etc. kan daarom een nieuwe epidemie veroorzaken. Zelfs  David Heymann, SARS-coordinator van de WHO heeft toendertijd verklaard, dat hij meer ziekten zoals SARS verwacht.... "Een wereldwijde infectie kan niet worden uitgesloten" (hetgeen nu, in 2005 dus uitgekomen is). Wordt het geen tijd, dat de WHO zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid accepteert en de werkelijke oorzaken onder de loep gaat nemen, c.q. gezondheidsbevorderende maatregelen neemt, in plaats van op de volgende uitbarsting te wachten?

25) Het is natuurlijk evident dat de virulentie c.q. de kracht van het virus/de bacterie ook een rol speelt. Ten overvloede zij opgemerkt, dat de kwaadaardigheid vaak door ons eigen handelen is ontstaan, namelijk door het op grote schaal toepassen van antibiotica op mens en dier, waardoor resistente stammen en mutaties ontstaan.

26) In wetenschap, techniek en organisaties is de systeemtheorie - de studie van samenhangen - al lang een geaccepteerd, gewaardeerd c.q onontbeerlijk bestanddeel van theorie en praktijk. In de (reguliere) geneeskunde moet zij echter nog "ontdekt" worden.

VITALWORLD/PROJECT IN HET ALGEMEEN BELANG/
NIET-COMMERCIEEL

We bieden dit programma gratis aan iedereen aan. Geef het svp door aan je gezin,
familie, vrienden, collega's, de media, patientenverenigingen, gezondheidscentra,
organisaties en overheid, met vermelding van de bron. Alle bovenstaande links
verwijzen naar onze websites www.vitalworld.org en
http://home.wanadoo.nl/guasha

VERDER

Deze brochure is ook te bestellen: maak daartoe 12 euro (als donatie voor ons werk) over op rekeningnummer ABN/AMRO bank 51.82.87.327 tnv Mw M.Yu te Amsterdam met vermelding van "Griepboekje" (vergeet svp niet je naam, adres, code en woonplaats te vermelden) en het wordt je thuisgestuurd. Geef ook een boekje aan je vrienden, collega's etc. Bij bestelling van 10 boekjes of meer ontvang je 10% korting.

Wil je meer weten over onze benaderingswijze, bestudeer dan de medische systeemtheorie.Ga naar index en klik Handboek Holistic Health "Flow System Therapy". Ook dit boek (bevattende 200 zelfhulpmethoden) is te bestellen. Neem hiertoe contact met ons op: 020-6624037

Tot slot is het mogelijk om actief je immuunsysteem te versterken dmv de Chinese Guashatherapie. Er zijn verschillende mogelijkheden: een behandeling in onze praktijk of zelf een cursus volgen. We hebben vier mogelijkheden:
1. zelfbehandeling (dagcursus), 2. de top dagtraining voor organisaties, 3. de basiscursus om anderen te kunnen helpen
en 4. de voortgezette cursus. Zie: http://home.wanadoo.nl/guasha

Uitsluitend voor diegenen die ons niet kennen. Han M.Stiekema is arts voor integrale geneeskunde van het eerste uur. Het was in Duitsland (1970-1978) dat hij zijn aanvullende training in de "Ganzheitsmedizin" ontving, geinspireerd door illustere voorgangers als dr.B.Aschner, prof.dr. H.Haferkamp, dr. H.LŁtzner, prof.dr. P.Vogler, dr. E.Rauch, dr.H.H.Reckeweg en vele anderen. Hij beschikt over een 33 jaar lange expertise. Zijn successen in de therapie waren (zijn) overeenkomstig: een grote bekendheid in binnen- en buitenland. Hij is de grondlegger van de "stroomsysteemtherapie" (medische systeemtheorie) en schreef het gelijknamige handboek. Daarnaast publiceerde hij veel en gaf lezingen c.q. workshops over de hele wereld. Recentelijk startte hij het kostenloze internetprogramma "VitalWorld".

Drs MeiMei Yu is sinds 1992 in Nederland. Zeven jaar geleden bracht zij de Guashatherapie naar Europa. Dit is een van de meest werkzame therapieŽn ter versterking van het immuunsysteem. Het belang van Guasha wordt nog duidelijker door te beseffen dat in de reguliere geneeskunde immuunversterkende methoden schaars c.q. vrijwel geheel afwezig zijn. Geen wonder dus dat MeiMei al gauw een drukke praktijk had. De bekendheid van Guasha neemt snel toe. Onlangs verscheen het voor de eerste keer op TV.

LITERATUUR

P.Vogler "Physiotherapie", 1963 Thieme (Prof.dr.P.Vogler was hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde van de Charitť-universiteitskliniek in Berlijn. In de toenmalige DDR was het woord "Ganzheitsmedizin" of "Natuurgeneeskunde" verboden. Daarom werd het boek "Physiotherapie" genoemd. Prof.dr.Vogler paste in zijn kliniek uitsluitend natuurlijke methoden toe, een ongelooflijke prestatie.

H.Haferkamp "Biologisch-Medizinisches Taschenbuch" (1952-?). In jaarlijkse afleveringen verzorgde dr. H.Haferkamp de updating van alle bekende biologische therapieŽn. Zowel voor acute als voor chronische ziekten.

H.H.Reckeweg "Homotoxikologie" 1962 Aurelia. In dit werk ontvouwt dr. H.Reckeweg zijn theorie van de dynamische ziektestadia. Voor het eerst werd er inzicht verschaft in de ontwikkeling van ziekte: van eenvoudige klachten tot en met het ontstaan van degeneratieve ziekten resp. kanker.

E. Rauch "Genezing van verkoudheid en infectieziekten door natuurlijke behandeling", 1976 De Driehoek. Een dun maar zeer informatief boekje over theorie en praktijk.

APPENDIX

Bird flu 'has pandemic potential'  20.02.05

By Michelle Roberts
BBC News Health reporter, in Washington DC

The bird flu virus could mutate to pass from human to human and trigger a pandemic, latest evidence suggests, according to scientists. Outbreaks so far have been through the flu spreading from animals to humans. But Nancy Cox, of the US Center for Disease Control and Prevention, says a number of subtypes have proven their ability to jump the species barrier. The H5N1 strain, which has killed 42 people in Asia since 1997, was one of many possible candidates, she said.

Mutant strains

Strains had emerged in the last year that were more lethal to animals than the 1997 strain, she said. The recent spurt of human infections increases the likelihood that a mutant strain would arise that could spread between humans, she added.

We could have a relatively severe pandemic as occurred in 1918 or perhaps even worse
Dr Nancy Cox

"It's impossible to predict what the consequences would be. We might have a relatively mild pandemic like we did in 1968," Dr Cox told the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). "Alternatively, we could have a relatively severe pandemic as occurred in 1918 or perhaps even worse." The virus could mutate by shuffling genetic material with the human flu virus, Dr Cox added. This would make it better at specifically targeting human airways for attack.

There are 15 different strains of the virus.

Killer rate

During the last century there have been three serious flu outbreaks. The first in 1918, dubbed the Spanish flu, killed up to 50 million across the world. Asian flu hit in 1957, followed by Hong Kong flu in 1968, which claimed one million victims each. Although H5N1 has only killed 42 people so far in comparison, its death to infection rate is 76%. "It is very frightening to see such a high case fatality rate," said Dr Cox, but she said it might be that less serious or ambiguous cases had not been picked up, which would mean the real rate could be lower than this. A study published in this week's New England Journal of Medicine supports this notion. The Vietnamese authors report a case of a four-year-old boy who had diarrhoea and seizures rather than respiratory symptoms before going into a coma and dying from the H5N1 virus. (This boy surely must have had some inherent defect already. HMS)

Dr Cox said it was important to keep a handle on what the virus was doing and for countries to prepare for a pandemic by stockpiling antiviral drugs.

Terug

© Copyright Han Marie Stiekema
All rights reserved

Latest updating: 04/30/09
Disclaimer: Zie hieronder.

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org