Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. CarriŤre perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

STAP 2: UITBREIDING VAN ZELFHULP
OVC Gezondheidscheck-up

1. Als je gemotiveerd bent geraakt door het Persoonlijk Gezondheidsplan en je wilt je genezings- cq leerproces uitbreiden, dan is dit hoofdstuk voor jou. Het bestaat uit een gedetailleerde persoonlijke OVC* Gezondheidscheck-up + advies. Deze is onderverdeeld in drie delen, waarvoor je iedere keer een uitgebreide vragenlijst invult: een bij het begin, een na drie maanden en een na zes maanden na het begin van intekening. Nadat je je vragenlijst hebt ontvangen en ingevuld (een deel ervan is ter inzage op het net in te zien) stuur je deze per post naar ons op. Dit om privacy-redenen. We gaan dan je actuele gezondheidssituatie evalueren, gebaseerd op de principes van het Stroomsysteem. Dit mondt uit in een gezondheidsdiagnose**, gevolgd door een (groot) aantal adviezen. Deze adviezen zijn altijd een speciale individuele combinatie van verschillende therapieŽn, geent op de situatie van het moment. Iedere therapie heeft een code, die correspondeert met een bepaalde Zelfhulptechniek in het Flow System Therapy boek (PS. Voorlopig alleen nog in het Engels. Click "Flow System Therapy"). Deze code-combinatie word je per e-mail toegezonden. Gedurende drie maanden ga je deze adviezen in de praktijk brengen (altijd alle therapieŽn doen, geen enkele weglaten!). Aan het eind van deze periode zal je gezondheidstoestand zich veranderd hebben (ten gunste....), samen met je klachten. In geval van algehele tevredenheid kun je hier uit het programma stappen. Mocht dat daarentegen niet zo zijn, kun je kiezen om door te gaan. In dat geval download je de vragenlijst opnieuw, vult hem in en stuurt hem weer aan ons op. Op basis van de nieuwe gegevens maken we opnieuw een evaluatie voor je, gevolgd door een gezondheidsdiagnose plus de bijbehorende aanbevelingen. Deze ga je nu opnieuw voor drie maanden in praktijk brengen. Gewoonlijk is aan het eind van deze tijd je persoonlijke gezondheidsoptimum wel bereikt. Alleen in uitzonderlijke gevallen moet er nog een laatste evaluatie gemaakt worden. In dat geval stuur je ons voor de derde keer je vragenlijst op.

* OVC staat voor Optimal Vitality Care, een ander "merk" van ons.

** Wij benadrukken opnieuw, dat we geen ziekte behandelen, maar dat we alleen je basisstofwisselingsfuncties optimaliseren! Bovendien zal het (hopelijk) duidelijk zijn, dat ieder mens zijn/haar eigen gezondheidsoptimum heeft, afhankelijk van genetische factoren, constitutie, voorafgegane (chronisch) stoornissen, handicaps en leeftijd etc. Als wij om welke reden dan ook voelen, dat wij jou niet optimaal behandelen kunnen, dan houden wij ons het recht voor om je aanvraag niet in behandeling te nemen. Daarnaast willen we graag benadrukken, dat je met het Persoonlijke Gezondheidsplan (Stap 1) vergelijkbare resultaten kunt behalen. Het is een gevolg van ons doel om onze expertise aan een ieder, zonder uitzondering ter beschikking te stellen. Niemand moet zich dus "gedwongen" voelen om deel te nemen aan de OVC Gezondheidscheck-up. 

2. Speciaal in de eerste drie maanden KUN je (hoeft niet) zogenaamde opflakkeringssymptomen doormaken. Het zijn tekenen, dat je ontgiftings- c.q. immuunsysteem goed reageert. Dit is het gevolg van het feit, dat gedurende het proces gif- en afvalstoffen vanuit de weefsels in de bloedbaan geraken, om zo hun weg naar de uitscheidingsorganen te vinden. Aangezien tegelijkertijd je immuunsysteem (enorm) gestimuleerd wordt, kunnen oude chronische "haarden" (die nooit helemaal waren genezen) opnieuw worden geactiveerd. Maak je er niet bezorgd over. Zulke opflakkeringen zijn zelden gevaarlijk, integendeel. Hun wordt een tweede kans geboden alsnog compleet te genezen! Het criterium voor een positief verloop is, dat in de kuur zulke symptomen op vrij korte termijn weer verdwijnen (in maximaal twee weken). Zouden zij aanhouden of zelfs erger worden, dan moet worden gedacht aan bv een hardnekkige blokkade, virusinfectie of psychologische factoren*. In zo'n geval stop je de procedure en raadpleeg je je arts. Voorbeelden van eenvoudige opflakkeringssymptomen zijn o.a. duizeligheid, misselijkheid, braken, koorts, spontane diarrhee, slaapstoornissen, nachtzweet, hartkloppingen, hoesten, beslagen tong, "zand" in de ogen en/of een veranderd menstruatiepatroon. Echte "noodventielen" kunnen worden geactiveerd: een verkoudheid, witte vloed, galbulten, steenpuisten, eczeem en andere. De gemeenschappelijke noemer van dit alles is de tendens naar ontgifting en uitscheiding (Zie "Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit") en daarmee genezing ("de boel moet eruit"). Het advies in al deze gevallen is hetzelfde: energieke ondersteuning van verdere ontgifting en uitscheiding (Zie Stap 1).

* Zie de 10 mogelijkheden in het Persoonlijke Gezondheidsplan

3. De standaardprocedure is de volgende*. Allereerst darmreiniging dmv bitterzout en/of (verschillende) waterclysma's gedurende de tijd dat de symtomen bestaan, of anders drinken van een laxerende kruidenthee of het innemen van groene klei.(NB. Niet in geval van buikklachten). Eet minder en lichter - in een tijd van ontgifting moet de "input" niet benadrukken. Bijvoorbeeld eet uitsluitend fruit (zoveel als je wilt) of een andere lichte maaltijd als lunch (rijst-groenten), terwijl je avondeten minimaal is. Drink veel (meer dan 2 L. per dag), alleen (natrium-arm mineraal)water (niet gechloreerd!; in Nederland geen probleem), naast vruchtesappen en kruidenthee's. Absoluut geen koffie, thee, groeneb thee of rooibosthee. Zweten is welhaast een must. In geval dat je geen koorts hebt, zweet actief; als je wel koorts hebt passief (Zie Stap 1 of "Flow System Therapy" hoofdstuk 10.20-10.25). Bestudeer ver alles uit de hoofdstukken "Detoxification" en "Elimination". Beter is ze goed door te nemen voordat je aan de kuur begint. Aanvullende voorbeelden zijn de halsomslag ("throat wrap"), het oliekauwen ("oil-chewing") in geval van keelklachten, de Priesznitz-omslag in geval van hoest of lichte bronchitis etc. In geval van twijfel, raadpleeg je arts.

* Vergelijk deze aanbevelingen met het artikel "Je immuunsysteem versterken"

4.  OVC Gezondheidscheck-up doet wat je zorgverzekeraar niet kan: het daadwerkelijk verbeteren van je gezondheidstoestand c.q. je begeleiden naar een optimale vitaliteit. Moge deelneming je een duurzame gezondheid voor de rest van je leven geven! Onze doelstelling is je te leren hoe je je individuele voeding kunt verbeteren ("vitale voeding"), verbetering van je vertering (met optimalisering van de opname), stimulering van de bloedsomloop (inclusief fitness), activeren van de verbranding (verbetering van het O2 verbruik van de cellen), zorg voor de kwaliteit van de cellen (dmv van supplementen), optimaliseren van de ontgifting (o.a. het neuraliseren van vrije radicalen) en uitscheiding (van opgehoopte gif- en afvalstoffen) met tot slot het stimuleren van je immuunsysteem , alles zo gearrangeerd, dat je het keer op keer zelf weer kunt toepassen. Alle aanbevelingen tesamen overstijgen de individuele technieken. Zij creŽren een meerwaarde. Zowel voor de individuele mens alsook voor de gezondheidszorg als geheel*. Van de andere kant kunnen wij je niet verzekeren voor hoge risico's zoals ernstige acute of chronische stoornissen, opname in het ziekenhuis, kostbare onderzoeken, ongevallen, revalidatie etc. Voor deze risico's moet je gewoon verzekerd zijn. Als deelnemer(ster) van onze VITALWORLD is het risico mbt tot gewone stoornissen en ziekten wel enorm gedaald. Je kunt je daarom bv met een hoog eigen risico verzekeren (op eigen risico uiteraard). Verder zal het duidelijk zijn, dat de kosten van ondernemers mbt de persoonlijke (niet de risico's op de werkvloer) gezondheidsrisico's van de werknemers dmv deelname aan ons programma drastisch omlaaggaan (naast de voldoening werkelijk iets aan de levens- dus werkvervulling van de mensen bijgedragen te hebben). De eersten geven wij in overweging om een collectieve OVC overeenkomst met ons af te sluiten.

* Ik hoop, dat je begrijpen zult, dat zelfs een zo uitgewerkt syteem als de onze niet altijd succes garanderen kan. Mensen kunnen immers niet ondergeschikt worden gemaakt aan welk systeem dan ook (...). Wat we WEL garanderen is, dat we ons uiterste best doen om je te helpen een optimaal welbevinden te bereiken. Deelname is echter geheel op je eigen verantwoording. Ondanks onze begeleiding blijft ons project een zelfhulpprogramma, een waarin je eigen leerproces centraal staat. We kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke vorm van ontevredenheid van jouw kant dan ook. 

5. Hoewel uw gezondheid uw (en ons) ware kapitaal is, berekenen wij voor onze begeleiding slechts een fractie van een doorsnee verzekeringspremie. Het is vastgesteld op 120 euro per afzonderlijke Check-up*, inclusief administratiekosten. PS. Uw bijdrage is een donatie voor ons not-for-profit werk. Voor gezinsleden wordt een reductie van 20% per lid gegeven. Om de voordelen goed in te schatten is het goed om te beseffen, dat na een of twee jaar je hebt geleerd om je gezondheid in eigen hand te nemen, waardoor onze begeleiding overbodig is geworden. Voor de rest van je leven geniet je dan van een optimale vitaliteit, terwijl je bijvoorbeeld slechts de minimum premie (aan je gewone verzekeringsmaatschappij) betaalt. Daarnaast geven wij 20 euro korting aan een ieder die een nieuwe deelnemer(ster) aanbrengt (geen gezinsleden). Vraag naar een speciaal formulier. Svp maak Uw bijdrage over op ABN/AMRO 56.23.30.127 tnv H. Stiekema te Bunnik met vermelding "Gezondheidscheck-up", Uw naam, adres, telefoon en e-mail. Vervolgens sturen wij U de vragenlijst(en). U vult de eerste in en stuurt hem terug naar ons. Per omgaande sturen wij U Uw aanbevelingen per e-mail.

* Voor het gehele program wordt dit 360 euro. Omdat U van tevoren niet weet hoeveel Check-ups U nodig heeft, raden wij U aan in onderdelen te betalen. Mensen uit BelgiŽ (en Nederlandssprekenden in het buitenland) maken per keer 20 euro extra over vanwege bankkosten (helaas!). Zij kunnen het beste een internationale postcheck uitschrijven op de naam van H. Stiekema, Koningslaan 7,  NL-3981 HD Bunnik, Nederland.

CLICK HIER VOOR HET DOWNLOADEN VAN HET OVC
GEZONDHEIDSCHECK-UP FORMULIER
(pdf files)
getacro.gif (1425 bytes)

6.

Book Review

THE DISCOVERIES
of Han M. Stiekema, MD

FLOW SYSTEM THERAPY
(The medicine for the 21st century)
ISBN 90-70525-32-2. 216 p., 6 diagrams, 10 illustr., 
PIP Press,1999, Amsterdam, NL

 

 

FLOW SYSTEM THERAPY

DE OPZIENBARENDE ONTDEKKINGEN
van Han M.Stiekema, arts

Gezondheid en ziekte hebben een gemeenschappelijke noemer: het “stroomsysteem“,
Het kan worden gedefinieerd als het dynamische evenwicht tussen opname, verwerking en afgifte van respectievelijk voeding, water, zuurstof, afvalproducten en gifstoffen,
Dit wordt onderverdeeld in zeven stadia: landbouw/voeding, vertering, bloedsomloop, verbranding,  assimilatie, ontgifting en uitscheiding,
Door oorzaken van binnenuit en buitenaf zijn deze basisfuncties bij de meeste mensen ontregeld, met als gevolg „secundaire stoornissen“,
In plaats van het behandelen van “specifieke ziekten“, leiden onderzoek, diagnose en therapie van deze basis-stofwisselingsfuncties naar optimaal welzijn,
Het stroomsysteem: verrassend nieuwe inzichten, een weelde aan effectieve methoden.

DIE HET AANGEZICHT VAN DE GENEESKUNDE DEFINITIEF VERANDEREN

Medische systeemtheorie als haar wetenschappelijk fundament,
Waarbij wetenschap, geneeskunde, psychologie, spiritualiteit, het milieu en de maatschappij nauw met elkaar verbonden zijn,
MESS: Multi Etiological Sumtotal Syndrome als het revolutionaire etiologische model voor welvaarts- en technologieverbonden ziekten,
Vroegdiagnostiek, voorzorgsgeneeskunde en therapeutische oplossingen voor grootschalige dreigingen van de zgn „nieuwe risico’s“: het somtotaal aan allergieŽn, ME, OPS, RSI, EMF, fibromyalgie, immuundeficienties en talloze andere,
De Nieuwe Gezondheidszorg gebaseerd op de drie concentrische cirkels (echelons) van zelfzorg, biologische en technologische geneeskunde,
Fundamentele oplossingen voor de sleutelproblemen van de gezondheidszorg: enorme kostenverlagingen, een gezondheidheids- in plaats van een ziektegeorienteerde gezondheidszorg, nieuwe opties voor de ziekteonkostenverzekering met integratie van voorzorg en risicodekking, aantrekkelijke werk voor gezondheidszorgwerkers en een nieuwe aanpak van het ziekteverzuim,
Een positieve interactie tussen gezondheid en milieu en oplossingen voor de gezondheidszorg- problemen van de “Derde Wereld“.

MET NIEUWE VOORUITZICHTEN VOOR WELZIJN EN GENEZING VOOR EEN IEDER

Je gezondheid in eigen hand nemen,
De beschikking over een eenvoudige, effectieve, goedkope en doorzichtige gezondheidszorg
Het vooruitzicht op optimaal gezond-zijn, samen met effectieve behandeling van (chronische, wel- vaarts)ziekten, waarvoor het bestaande systeem geen adequate oplossing heeft,
Optimaal welzijn voor mensen van alle rangen en standen, arm en rijk, jong en oud,
Aanbod „Investering in Gezondheid“ pakket met optie van drastische verlaging van de ziekenfonds- cq verzekeringspremie,
Gezondheidsopvoeding op grote schaal, o.a. voor de wijk, de scholen, instituten en universiteiten,
Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde samenleving.

LEEST U IN HET HANDBOEK GEZONDHEID:

For Dutch Orders:

Han M. Stiekema, arts „FLOW SYSTEM THERAPY", ISBN 90-70525-23-2. 1998 PIP Press, Amsterdam, 216 pag., 6 tabellen, 10 afbeeldingen, 183 zelfhulpmethoden. In het Engels. Het boek wordt U toegestuurd na ontvangst van . 30,00 of een veelvoud op ABN/AMRO nr. 56.23.30.127 tnv H.Stiekema te Bunnik met vermelding van de code FST, het aantal gewenste exemplaren, Uw naam, adres, code en woonplaats.

For International Orders:

Han M.Stiekema, M.D. "FLOW SYSTEM THERAPY", ISBN 90-70525-32-2. 1999 PIP Press, Amsterdam, 216 pag., 6 diagrams, 10 illustrations, 200 self-help techniques. We will send you a book after having received your international postal check with (Euro) 30.00 (for Holland, incl. postage), 35,00 (for all other countires incl. postage) or direct transfer to bank account ABN/AMRO BIC: ABNANL 2A, IBAN NL 16ABNA0562330127 (for Holland just 56.23.30.127) of H. P.J.M. Stiekema, in Bunnik, The Netherlands with mentioning of FST, the number of books (to be paid accordingly), your name, address, zipcode, town/city/state,  country and e-mail. You can also pay through Western Union*. Depending on the country you live in, the mailing of the book may take one to six weeks. (We will give discounts on larger numbers). "Flow System Therapy" is only available via mail-order, not via the bookstore.

* Accurately mentioning name, initials and address!

7.

Every year VITALWORLD will grant a great number of free copies of the Flow System Therapy Workbook to members of local health organizations in "Third World" countries. Send us your application soon! Please fill out the following:

APPLICATION FOR FREE COPY OF
THE FLOW SYSTEM THERAPY WORKBOOK

(PS Request can be refused without further explanation.)

Terug


Last update: 01/02/11

 

 

Flow system
therapy: balancing
input, processing and output

 

 

 

The main risk factor is a deregulated flow system. The so-called "risk factors" - too high cholesterol etc. - are only secondary

 

 

 

Nausea is not a symptom of migraine, but migraine is a symptom of nausea (indigestion)

 

 

 

Through working with the flow system my patients and I become friends

 

 

 

Quite a few people become so skilled in managing their own health, that they start helping others

 

 

 

Flow system therapy has turned my life upside down. Without it - I am sure - I wouldn't have continued my medical career

 

 

 

Sixty percent of all "civilization-related" disorders can be improved e.g. cured by nutrition,   inner body cleansing and fitness (...) or was
it more?

 

 

 

Premature aging
is to suffocate in
your own waste

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org