Vital World

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. Carrière perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

STAP 4: TRAINING BASISGEZONDHEIDSCONSULENTEN

Optimaal VitaalÒ BGC Training

1. De kernactiviteit van VITALWORLD is gezondheidseducatie. Zijn doel is mensen helpen zichzelf te helpen. Het belangrijkste onderdeel van zijn programma is de training van „Basisgezondheidsconsulenten", een programma, dat de afgestudeerden kwalificeert om plaatselijke gezondheidsinitiatieven, gebaseerd op het Stroomsysteem te ontwikkelen en uit te voeren. Het bestaat uit een Stroomsysteem training programma, waarbij de deelnemer(ster) de principes van preventie, het optimaliseren van basisstofwisselingsfuncties en het bevorderen van een gezonde leefstijl leert. Het "wonder" is, dat door uitsluitend en alleen het bevorderen van gezondheid - zonder aandacht te schenken aan specifieke klachten, stoornissen of ziekten - de conditie van de client (dramatisch) verbetert. De Basisgezondheidsconsulent is de sleutelfiguur van de Nieuwe Gezondheidszorg. Door optimale begeleiding (bij Zelfhulp) wordt een geschat percentage van 50-70% van alle klachten, stoornissen en ziekten voorkomen, dan wel (indirect!) genezen. De consulent ondersteunt zijn/haar client in alle aspecten van "een gezonde leefstijl", in het bijzonder zoals beschreven in het Persoonlijk Gezondheidsplan.

2. De eerste try out van ons educatief systeem vond plaats van 1992-1994 in Nederland, toen een aantal studenten zijn opgeleid tot "vastentherapeuten". Echter, ons pilot project was in Curitiba, in Brazilië, een stad van meer dan twee miljoen inwoners. Toen organiseerde de WHO Healthy Citizens Group in samenwerking met IPPUC en het ziekenhuis "Erasmo do Roterdam" zeer succesvol verlopen cursussen voor leden van het stadsbestuur (City’s Secretaria’s), de armen in de sloppenwijken en voor de Secretaria van Voeding en Landbouw. De respons op de cursussen was enthousiast en veelbelovend. Het stimuleerde ons om het Stroomsysteem verder te ontwikkelen als een multifunctionele training, geschikt voor verschillende situaties.

Training in Brazilië

Optimaliseren van gezondheid geneest vanzelf ziekte

3. Optimaal VitaalÒ is onze Zelfhulpcursus voor Basisgezondheidsconsulenten*. Gewoonlijk worden de studenten naar voren geschoven door de Straatgezondheidsteams. Zij zijn meestal "leken" op het gebied. Enige kennis op het gebied van fysiologie, pathologie, voeding en leefstijl is natuurlijk aan te bevelen. Onze internet opleiding is gebaseerd op de OV Health Check-up (Zie Stap 2). Het houdt in, dat de toekomstige Basisgezondheidsconsulent - nadat hij/zij zijn/haar CV aan ons heeft opgestuurd en nadat hij/zij aangenomen is - aan het Check-upsysteem gaat deelnemen**. Hiertoe vult de candidaat een vragenlijst in met vragen over de eigen gezondheid, waarna hij/zij voor drie maanden adviezen krijgt, alle gebaseerd op het Stroomsysteem en gecodeerd zoals in het Engelse handboek "Flow System Therapy" vermeld. Deze procedure wordt na drie en zes maanden herhaald. De idee is, dat je de therapie ondergaat, terwijl je haar tegelijkertijd bestudeert. Voor dit doel ontvang je regelmatig multiple-choice formulieren met vragen***. Door middel van deze formulieren krijgt de student(e) de kans om zijn/haar theoretische en praktische kennis omtrent het Stroomsysteem te laten zien, zoals voeding, vertering, bloedsomloop, de stofwisseling, ontgifting, en uitscheiding. De ingezonden vragenlijsten worden door ons beoordeeld en aan de student(e) teruggestuurd als feedback. Leren door zelfervaring dus.

* Onder bepaalde voorwaarden is onze Training toegankelijk voor andere gezondheidswerkers, zoals artsen,  fysiotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen etc.

** In geval de toekomstige BGC reeds optimaal gezond en geen klachten heeft, wordt iedere drie maanden een samenstel aan therapieën uitgekozen waarmee hij/zij dan gaat experimenteren.

*** Aanvullend leermateriaal in de vorm van résumé's, stages en een examenronde. Het honorarium voor de hele Training is Euro 360 + 80 + 25 omvattende drie gezondheidscheck-ups, het intekenings-, examengeld en het Flow System Therapy boek, exclusief kosten voor stages. Voor candidaten die onbemiddeld zijn (Derde Wereld) worden geen kosten in rekening gebracht.

4. Bovendien nemen de studenten deel aan een cursus in emotionele zelf-integratie*, een methode die emotionele/psychologische balans op het oog heeft, hetgeen een voorwaarde is voor het kunnen begeleiden van anderen. Na zich gevestigd te hebben, is een van de eerste doelen van de  Basisgezondheidsconsulent het oprichten van een Straatgezondheidsteam (voor zover deze al niet bestond), het ondersteunen van mensen die het Persoonlijke Gezondheidsplan doen, het stimuleren van wederzijdse hulp, het verkopen van OV Health Check-up paketten, het ontwikkelen van initiatieven in de richting van de Nieuwe Gezondheidszorg, adviezen geven omtrent een gifvrije huishouding, terwijl hij/zij samenwerkt met de andere echelons (Holistische en Technologische Geneeskunde) in the wijk. BGC's zijn toegewijd aan het werken in de wijk voor de wijk, alles onbaatzuchtig. Omdat de clienten slechts een vrijwillige bijdrage betalen, wordt een aanvullend deel van het inkomen van de BGC verschaft door een percentage van de OV Health Check-up paketten die door hem/haar worden verkocht. Verder kunnen de BGC's hun VITALWORLD vrijwilligerswerk heel goed combineren met activiteiten, die inkomen genereren. Een goed idee is tegelijkertijd werken als therapeut. Wij stimuleren je hierin door het aanbieden van een van de meest succesvolle behandelingsmethoden ooit: Guasha (Zie Appendix). Bovendien word je een carrière in het vooruitzicht gesteld. Afhankelijk van bepaalde criteria kan de BGC opklimmen naar de functies van Gemeentelijke, Provinciale of Landelijke Gezondheidsconsulent.

* Zie Emotionele   zelf- integratie

5. Door zelfervaring, (cognitief) leren en een carrière krijg je een idee van de enorme potentie van het Stroomsysteem, hetgeen vervolgens de basis is voor voortdurende uitbreiding van je expertise. Je eigen ervaring staat hierbij dus centraal. Het zal duidelijk zijn, dat de negen! maanden van OVC Gezondheidscheck-up een "conditio sine qua non" (een vereiste) is. We hebben daarvoor de meest optimale manier van leren gekozen: studeren en zelf-ervaring met een voortdurende feedback tussen deze twee. De cursus is flexibel en afhankelijk van de plaatselijke situatie. Het resultaat is, dat na succesvolle afsluiting ervan, je niet alleen "je je gezondheid in eigen hand hebt genomen", maar ten volle uitgerust bent om anderen te helpen hetzelfde te doen. PS. De Training is niet gericht op het behandelen van ziekte, maar verbetert je gezondheid door het optimaliseren van de stofwisselingsbasisfuncties. Het geheel wordt afgesloten met een examen.    

Iedereen zou een basiskennis van gezondheid moeten hebben

6.

Voorbeeld van een Contract

* De BGC is de Hoeksteen van de Nieuwe Gezondheidszorg met zijn drie echelons
van resp. Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde

* De kwaliteiten van een BGC zijn ervaring, motivatie, mededogen en inzet, naast onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, moed (om ergens in het niemandsland
te beginnen), innovatieve en organisatorische talenten

* De training van de BGC bestaat uit het negen maanden doen van de OV Health Check-up zelfervarings c.q. schriftelijke cursus gevolgd door een stage. Na
succesvolle voltooiing wordt een diploma uitgereikt

* De BGC is wijkgebonden

* De BGC is deel van de Nieuwe Gezondheidszorg. Hij/zij wordt door
de laatste ondersteund en viceversa

* Het werk van de BGC bestaat uit het bevorderen van het Persoonlijke
Gezondheidsplan, het ondersteunen van de Straatgezondheidsteams,
naast het initieren van de Nieuwe Gezondheidszorg waar mogelijk

* De BGC's attitude is er een van onzelfzuchtigheid. Zijn/haar inkomen bestaat
uit de donaties van de clienten naast een percentage over de verkochte
OVC Health Check-up paketten

* De BGC brengt hulpvaardigheid in de praktijk ten bate van anderen. Hij/zij
heeft een coöperatieve geest tav andere gezondheidswerkers c.q. echelons en/of organisaties, de plaatselijke gezondheidswinkel, de BGC's van andere
wijken, vrouwen-, milieu- en biologische landbouwgroepen

* In geval van conflict met collega's, clienten of andere werkers van de Nieuwe Gezondheidszorg legt de BGC zijn/haar geval voor aan de
Regionale Coördinator

* De BGC heeft de mogelijkheid van verdere educatie, training
en carrièrekansen

7. VITALWORLD is een integrale benadering van gezondheidsbevordering, preventie en (indirecte) genezing van de meeste "beschavingsziekten". Het heeft de potentie om de hoeksteen van gezondheidszorg wereldwijd te worden. Speciaal in die landen, die niet in staat zijn om dure Westerse voorzieningen te bekostigen - die in zeer vele gevallen toch al niet het antwoord blijken te zijn op vele basisgezondheidsproblemen - kan VITALWORLD het gat opvullen. Het is universeel, vanwege zijn ecologische principes en omdat het door alle tradities en culturen verstaan wordt. Ik herhaal het: we hebben een gezondheids- ipv een ziektegeorienteerde benadering nodig om de (huidige) gezondheidsproblemen op te lossen. Wij doen dit door zowel (basis)gemeenschappen wereldwijd een gezondheidsgeorienteerd trainingsprogramma aan te bieden, samen met het helpen van regeringen bij het innoveren van hun publieke gezondheidsservices. Onze organisatie kan bogen op 30 jaar medische ervaring - educatie, preventie, therapie en consultancy - de compacte omvang met zijn grote efficiëntie, grote flexibiliteit, kostenbesparing, zijn not for profit instelling c.q. grote toegewijdheid en inzet. Zijn directeur is drs MeiMei Yu, specialiste regionale gezondheidsontwikkeling en Guasha-therapie. Erepresident is Han M.Stiekema, arts. Kandidaten voor de Basisgezondheidsconsultantopleiding kunnen hun CV sturen aan*: 

* De datum voor het begin van de eerste cursus wordt tzt bekendgemaakt.

Info & Contakt

Appendix: Guashatherapie Training

8. Zoals elders vermeld (stap 2) is deze unieke Chinese therapie onderdeel van de vaardigheden van de Basisgezondheidsconsulent. De effecten van deze therapie zijn o.a. innerlijke helderheid, balans en regeneratie, ontgifting, het stimuleren van de bloedsomloop, het oplossen van blokkaden, versterken van het immuunsysteem, het stimuleren van basisfuncties en organen, pijnbehandeling, naast het vitaliseren, herstellen en optimaliseren van je gezondheid. In China is het enorm populair als Zelhulptherapie. Het vervangt acupunctuur, massage, reflexologie, koppenzetten en vele andere methoden. Wij leren je de "Magische Drie", een combinatie van drie belangrijke technieken, die onovertroffen zijn in vele gevallen: voeding (+supplementen), darmreiniging en guasha. Bovendien kan Guasha niet alleen als preventieve methode worden geleerd, maar ook voor het behandelen van talloze (chronische) klachten en stoornissen. Voel je hiervoor dan kun je deelnemen aan de Guasha-opleiding, die je in staat stelt om als volwaardige therapeut te werken, terwijl je je eigen inkomen verdient. In dit geval zijn zogezegd dus twee dingen met elkaar verweven: je vrijwilligerswerk voor VITALWORLD gebaseerd op vrijwillige bijdragen en de behandeling van klachten dmv Guasha, welke laatste geheel je eigen business is. Zie http://home.wanadoo.nl/guasha

9. Uw lerares is drs MeiMei Yu, onze directeur en coördinator. In 1990 kwam zij uit China naar Nederland om haar studies in de "Regionale Ontwikkeling" (met interesse in epidemiologie) af te maken. Daarvoor studeerde zij al Traditionele Chinese Geneeskunde, hetgeen zij na haar afstuderen voortzette. Zij was in staat een indrukwekkende expertise in zowel TCM als Westerse natuurgeneeskunde op te bouwen. Samen met Han Marie Stiekema zette zij op Madeira gedurende 1 jaar een gezondheidscentrum in een vijf-sterrenhotel op, waarna zij hem volgde naar Brazilië, waar ze het project "Normalisatie van de Bloeddruk" opzette, naast het werken in een ziekenhuis voor de armen. Dit viel samen met haar ontdekking van Guasha, een therapie die zij vervolgens in Nederland introduceerde. Sindsdien groeide haar reputatie als een lerares en therapeute dusdanig, dat de belangstelling in haar praktijk en cursussen steeds verder toeneemt. Haar toewijding tot haar werk is uitzonderlijk. In de laatste twee jaar "leverde ze rond 150 nieuwe Guasha-therapeuten af". Ze ontvangt uitnodigingen uit de hele wereld. Het moge duidelijk zijn, dat wij heel gelukkig zijn, dat zij besloot haar werk in VITALWORLD te integreren.  

Terug

Last update: 08/26/07

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org