vitalworld.org

 

FUNDAMENTEN
van de
 INTEGRALE GENEESKUNDE
Een doorbraak

WEBSITE VAN DE MEDISCHE PRAKTIJK VOOR
 NATUURGENEESKUNDE SINDS 1972
gericht op
Heel de Mens
spiritueel, psychologisch en lichamelijk
met accent op
preventie, leefstijladvies & begeleiding, zelfhulp,

gezondheidseducatie en behandeling

belangrijke link
Introductie
Geneeskunde voor de 21e Eeuw

"Heel het Leven"
Aanvraagformulier voor Advies, Behandeling & Begeleiding

Onlangs zijn de echtelieden - Han M.Stiekema en zijn vrouw MeiMei - ook in het werk samengegaan. Ten eerste begeleiden zij diegenen die persoonlijke heelwording - spiritueel, psychologisch en lichamelijk - zoeken. Kom je bv met hoofdpijn, dan kun je ervoor kiezen om naast de bekende Chinese guashabehandeling* 1) bewust te worden van de spirituele achtergrond 2) leren om er ook psychisch mee om te gaan 3) te kijken of er ook leefstijl cq milieu-factoren (electro-smog!) in het spel zijn. 

* In 2004 hebben wij dit gedaan voor pelgrims op de Camino de Santiago, Spanje. De unieke sfeer is op DVD vastgelegd. Zie ook: www.vitalworld.org en www.vitalworld.org. Consult vlg afspraak. Vul aanvraagformulier in (pdf file)!

Je hoeft natuurlijk geen "hoofdpijn te hebben" om door ons begeleid te worden. Je bent welkom voor persoonlijk spiritueel advies en begeleiding. De kern omvat "de Weg terug naar Huis": ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in hemel en aarde, doorbraak naar het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot het Uiteindelijke en tot slot het heel concrete mededogen cq dienstbaarheid*.

* Kom ook naar zijn regelmatige bijeenkomsten "Heel het Leven" met talk, meditatie en vraag & antwoord (spiritueel, psychologisch en medisch) in Utrecht. We zoeken nog een geschikte ruimte!

Natuurgeneeskundige Hulp
voor de
Derde Wereld

Erkentelijkheid
(Moet nog vertaald worden)
Met dankbaarheid voor de meer dan 40 jaar succesvolle medische carrière, waarin wij de basis konden leggen voor "gezondheid voor een ieder".

Mission Statement
Wij benadrukken onze toewijding aan het welbevinden van allen dmv onze gecombineerde inzet van innovatie, ontwikkeling, integratie, educatie en ondersteuning.

Some important links:
Dr. Margaret Chan, Director-General of the World Health Organization:
"Antimicrobial resistance in the European Union and the world
"Resistance to antibiotics could bring "the end of modern medicine as we know it"
CDC Threat Report:

"We will Soon Be in a Post-Antibiotic Era"
"World has reached end of antibiotics era: US body"

The Lancet: prof. Otto Cars (University Uppsala)
"Antibiotic Resistence"
German (Die Zeit)
Jeder Zweite glaubt, Antibiotika heilten Erkältungen

Post-Antibiotics Medicine
The WHO has published a new book, entitled "The evolving threat of antimicrobial resistance"

It reads: "A crisis has been building up over the decades, so that today many common and life-theatening infections are becoming difficult or even impossible to treat, sometimes turning a common infection into a life-threatening one"

Margaret Chan, director-general of the WHO warned that this would mean "an end to modern medicine as we know it"

Our comment
An infection is an interplay between the immune-system and the microbe. "Modern medicine" has erroneously put the emphasis on exclusevely killing the microbe. It is ignorant about strengthening the immune-system .It is now painfully confronted with its own neglect.

L.Pasteur
"The microbe is nothing, the terrain is everything"

Infection only thrives in a favorable "milieu", characterized by immune-deficiency and a toxic internal environment. To treat the "terrain" is the expertise of biological, natural, wholistic, evolutionary medicine. The irony: "the last will be the first" - "complementary" medicine as the only one that can cope with the "post-antibiotics era". We love to introduce our "Flow System Therapy" to colleagues, clinics, hospitals, universities!

Our Top Visiting Teacher Program
Talks, Teachings, Workshops, Seminars, Retreats, Trainings
Our integrated approach is unique in the world
Longevity-Achieving a Long Life
Through Flow System Therapy +  Chinese Guasha
Bodymind Regeneration therapy
Regeneration of Stress & Burn-out
together with
MEIMEI YU, MA
Chinese Guasha Master
www.meihan-guasha.nl

+
Personal wholistic advice & guidance
By appointment
+
Free
Personal Health Plan
10 steps toward optimal vitality
www.vitalworld.org

(In Muslim countries:
for non-Muslims only)

OVC Health Check-up
A great opportunity for optimizing your health, lifestyle, prevention - through our mail-order self-help project -
while (indirectly!) curing chronic disease. Based on 40 years
of (holistic) medical expertise

Wholistic Cancer Healing Group Sessions
Spiritually, emotionally, physically.
The most integrated approach, giving new hope to many.

Our Top Priority Program
Prevention of Breast Cancer!
For women worldwide

Educatief Internet Project
In Zeven Stappen

1. Persoonlijk Gezondheidsplan
Evolutionaire Basistherapie
Ons kostenloze zeswekelijkse programma ter optimalisering van je gezondheid, bestaande uit 10 geintegreerde stappen. De beste "zorgverzekering" die je ooit hebt gehad.

 

5. Carrière perspectieven
De carrièreperspectieven omvatten die van een wijk-, gemeente-, provinciale en regionale Gezondheidsconsulent.

 

2. Uitbreiding van zelfhulp
Dit geeft de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding - dmv onze OVC Gezondheidscheck-up - met tegelijkertijd uitbreiding van je leerproces.

 

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg
Ons revolutionaire ontwerp gebaseerd op concentrische cirkels ("echelons") van respektievelijk Zelfhulp, Holistische en Technologische Geneeskunde.

 

3. Straatgezondheidsteams
Vervolgens is het mogelijk je meer toe te leggen op de studie van zelfhulp. 60-70 % van onze gezondheid ligt tenslotte in onze eigen hand.

 

7. Natuurgeneeskunde voor de "Derde Wereld"
De volken van de Derde Wereld hebben gelijke rechten op optimale gezondheid. VITALWORLD kan hier een belangrijke rol spelen.

 

4. Training Basisgezondheidsconsulenten
Dmv deze training ben je in staat mensen te begeleiden in het uitvoeren van het Persoonlijke Gezondheidsplan.

 

Open brief
Aan personen, groepen, centra en organisaties alsook
aan bestaande initiatieven op straat-, buurt-,
wijk- en gemeenteniveau.

Boeken & Artikelen

fst.gif (6538 bytes) Handboek Holistische Geneeskunde: "Flow System Therapy"
Een doorbraak in de geneeskunde; bevat 200 natuurlijke Zelfhulp- therapieën.
Boekbespreking
 

Praktijk-Zelfhulpdagen:
Optimaal Vitaal®: Therapie van RSI, pijnsyndromen, nieuwe risico's en chronische stoornissen dmv Chinese Guasha

In mijn meer dan 40 jaar medische praktijk heb ik nog nooit iets vergelijkbaars gezien!

Br-ovb.jpg (5553 bytes) Stroomsysteem en Optimale Vitaliteit
(Het populaire boekje NU gratis op het net!)
Verkorte versie van bovenstaand Engels handboek.
Trainingen & Opleidingen:
MeiHan Institute of Chinese Guasha therapy

Helpt je om je expertise als succesvol therapeut uit te breiden.

Stress, burn-out & regeneratie
Een spirituele, psychologische, medische, relationele, sociale en milieu-benadering van het probleem.

Je immuunsysteem versterken
Preventie van griep, verkoudheid, virusinfecties en "vogelgriep"
Immuunzwakte als het resultaat van multi-factoriële oorzaken, gerelateerd o.a. aan biografie, leefstijl, maatschappij en milieu.

MESS
(Multi Etiological Sumtotal Syndrome)
De oorzaken van ziekte in een notedop.

Biologische therapie van kinderziekten
en acute infektieziekten op de kinderleeftijd

Inclusief uitgebreide verhandeling over vaccinaties.

Voedingstherapie binnen de biologische
combinatiebehandeling van kanker en
haar voorstadium, de zgn. precancerose

Voeding als onderdeel van de integrale natuurlijke kankertherapie.

De grote schoonmaak
De principes en de praktijk van de vasten-darmreinigingskuur.
Mini-cursus reiniging
Electro-magnetische straling en
overgevoeligheid

(gsm/umts)
De (te hoge) prijs die we betalen voor de moderniteit...
Clysma of lavement
Vaak ontontbeerlijk in tal van situaties.
Het Japanse bad
Werking, toepassing en installatie.
Basentherapie
Voor de zo noodzakelijke ontzuring van het lichaam.

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie (ESI)

Praktijk van psychologische balans.

Glutenovergevoeligheid en allergie
Adviezen voor een glutenvrij dieet.
Geschiedsvervalsing
Het geval dr.R.Linschoten
Studiedag Stroomsysteemtherapie
met Han M. Stiekema, arts

Ons Top Prioriteiten Programma
Preventie van Borstkanker!
Voor vrouwen wereldwijd

About Dr. Han M. Stiekema
Praktijk Integrale Geneeskunde
Sinds 1972

Han M. Stiekema

Han Marie Stiekema, born  1942 in Groningen, NL. Physician 1972 University of Groningen. Specialization in German Holistic Medicine (Ganzheitsmedizin). Pioneer in Holland. Internationally renowned clinical center (1972-1978). Additional emphasis on nutrition (Bircher-Benner), fasting therapy, inner body cleansing (Austria), regeneration, health, lifestyle and prevention. Participant consumers organization biological nutrition. Had an organic garden of his own. Co-founder herbal company. Later psychotherapy and spirituality, as well. Zen teacher. Founded the Living Zen School (1981). Numerous articles, radio and TV performances. Organizer of annual "fasting-meditation peace walks" (1981-1984). Co-editor health magazine. Worldwide lecturing a.o. Europe, USA, Caribbean, Dubai, China. Stayed one year in Japan (teaching Japanese Zen-meditation), one year in HongKong (1990). Founded Centre for Spirituality and Ecology there. Married Mei Yu, a talented academic (1992 The Hague,  MA regional development/ epidemiology).   Director of School for Natural Medicine (1992-1996).   Initiated and developed, together with his wife, a  Spa Centre in 5 star hotel on Madeira, Portugal. Worked, again with his wife, half a year in hospital for the poor in Curitiba, Brazil (1998), including a hypertension project, in collaboration with WHO Healthy Cities Project. Founder of "Earth Care", a holistic educational eco-project. Director of Eco-Health Holidays. Author of (spiritual) poetry ("Omni-verses") and other (educational) books. Openened Center for Spirituality, Health, Education and Ecology (1998). Wrote handbook holistic health - Flow System Therapy - a breakthrough in medical theory and practice (1999).  Published some 12 books and numerous articles on various topics for free in the internet (The Great Learning) (2000). Initiator "PilgrimCare", a free pain treatment project for pilgrims on the Santiago de Compostela pilgrim route (Spain, 2004). As senior teacher lecturing in Santa Monica and Hollywood (USA). Interreligious Peace project, based on "The Eternal Feminine". Study trip Celtic Culture (2006, Ireland). Has found his life-mission with the Healing the Planet eco-project.  

 

Terug

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org

Latest updating: 01/01/14