VitalWorld.org

Introductie

Erkentelijkheid

Mission Statement

DE ZEVEN STAPPEN

1. Persoonlijk Gezondheidsplan

2. Uitbreiding van zelfhulp

3. Straatgezondheidsteams

4. Training Basisgezond-
heidsconsultants

5. Carrière perspectieven

6. Een Nieuwe Gezondheidszorg

7. Stichting WereldNetwerkFonds

BOEKEN & ARTIKELEN

Handboek Holistische Geneeskunde: Stroomsysteemtherapie ("Flow System Therapy")

Stroomsysteem en
Optimale Vitaliteit

Optimaal Vitaal: Praktijk voor RSI, pijnsyndromen,
nieuwe risico's en chronische stoornissen

MeiHan Institute of
Chinese Guasha therapy

Stress, burnout & regeneratie

Je immuunsysteem vetrsterken c.q. preventie van griep, verkoudheid-, virusinfecties- en SARS

MESS

Biologische therapie van kinderziekten en acute infektieziekten op
de kinderleeftijd

Voedingstherapie binnen
de biologische
combinatiebehandeling
van kanker en haar voorstadium, de zgn. precancerose

Electro-magnetische straling en overgevoeligheid

De grote schoonmaak

Clysma of lavement

Het Japanse bad

Heb jezelf lief:
Emotionele zelf-integratie

Basentherapie

Glutenovergevoeligheid
en allergie

 

INTRODUCTIE

Bezorgdheid

1. Gezondheid is wereldwijd een probleem. Niet alleen met betrekking tot de massale problemen als honger, gebrekkige hygiene, vrouwenziekten, kindersterfte, (tropische) epidemieen in de „derde wereld", maar ook de recente op immuunzwakte berustende (chonische) stoornissen - waarvan AIDS/SARS maar een klein deel is - in de moderne wereld. 50 Jaar van na-oorlogse inspanningen met betrekking tot de gezondheidszorg zijn niet in staat is geweest de problemen, waarmee zij werd geconfronteerd, op te lossen. Ondanks alle inspanningen op klinisch en technologisch gebied gaan de statistieken van chronische ziekten nog steeds omhoog, bv. allergieen, hart- en vaatziekten, degeneratie en kanker. In Nederland verwacht men, dat in het jaar 2010 de statistieken voor chronische ziekten een toename zullen vertonen van 40% (vergeleken met 1990). Zelfs als je de vergrijzing meerekent, is dit een zorgelijke ontwikkeling. Een ander criterium is het voorkomen van chronische ziekte onder de jeugd. Terwijl nog geen 25 jaar geleden ziekten als migraine, astma, diabetes, rheuma, hoge bloeddruk, kanker en vele andere nog erg zeldzaam waren, zijn ze nu alarmerend alledaags.

Ontdekking

2. Veel van de bovenbeschreven stoornissen worden beschouwd als „welvaartsziekten". Het is bekend, dat in situaties als recessie of oorlog vele chronische ziekten eenvoudigweg niet voorkomen of verdwijnen. Onze welvaartstaat en daarmee onze leefstijl blijkt de belangrijkste epidemiologische factor te zijn. Statistieken uit Japan daarentegen gaven (tot voor kort) een veel gunstiger beeld van de gezondheidssituatie met betrekking tot chronische ziekten (voor de massale introductie van westerse (eet)gewoonten) vergeleken met andere industriestaten. Het gezonde eten en de verschillende stress-afbouwende gewoonten (dagelijks heet bad) in de Japanse samenleving zijn voor deze cijfers verantwoordelijk. Tegenwoordig zijn de vier determinanten die onze gezondheid voornamelijk bepalen de bodem/voeding en leefwijze, stress, iatrogene factoren (de negatieve uitwerking van de reguliere geneeskunde) en de milieu-verontreiniging (primair complex). In Europa is dit bekend bij de zgn. biologische (preventieve, natuurlijke en ecologische) geneeskunde.

A healthy lifestyle is within everybody's reach

3. Meer in het bijzonder blijken deze etiologische factoren te zijn gerelateerd aan onze primaire stofwisselingsfuncties, het „stroomsysteem". Het is de dynamische balans tussen imput, verwerking en output van voeding, afval- en gifstoffen. Deze „stroom" kan worden onderverdeeld in zeven stadia: de bodem/voeding, vertering, bloedsomloop, verbranding, assimilatie, ontgifting en uitscheiding/de bodem. Chronische disbalans van deze basale functies resulteert in ophoping van afval- en gifstoffen in het bloed en de weefsels („milieu interne") met bijbehorende stoornissen (secondair complex) zoals chronische vergiftiging, voedsel-intolerantie, vitamine en mineralentekort, hypoglycemie, allergieen, arteriosclerose, hoge bloeddruk, schimmels zoals candida, bacterien, virussen, parasieten naast problemen bij kinderen zoals hyperactiviteit, agressie en depressie. Het gevolg hiervan: immuunzwakte met opnieuw allergieen, chronisch moeheids- syndroom, infecties en erger (tertiair complex)en vice versa. Uiteindelijk ontaarden deze stoornissen en ziekten in de talloze klinische (eind)fasen van chronische ziekte (quarternair complex).

Stroomsysteemtherapie

4. In 33 jaar medische praktijk blijkt het stroomsysteem de gemeenschappelijke noemer van de meeste chronische (welvaarts)ziekten. In plaats van nu te concentreren op de effecten (symptomen) van klinische ziektestadia, blijkt diagnose en behandeling van de oorzaken: de primaire functies van de bodem/voeding, vertering, bloedsomloop, verbranding, assimilatie, ontgifting en eliminatie/de bodem cruciaal. Iedere fase heeft daarbij zijn eigen onderzoek, diagnose en een bijbehorende groep van integrale (biologische, ecologische) therapieen. De verrassing is, dat door uitsluitend deze basisfuncties te optimaliseren (zonder je met de ziekte „zelf" bezig te houden) allerlei chronische stoornissen geheel of gedeeltelijk blijken te verdwijnen, terwijl welbevinden, optimale gezondheid, energie en een vitaal immuunsysteem alleen maar toegenomen zijn. Stroomsysteemtherapie biedt een ieder een logisch, eenvoudig, effectief en GOEDKOOP! systeem om gezondheid te begrijpen, een context voor verbeteren van je leefstijl dusdanig, dat ziekte kan worden voorkomen, chronische welvaartsziekten kunnen worden verbeterd cq genezen met natuurlijke middelen zonder enige schadelijke bijwerking. NB. Dit advies is niet bedoeld als vervanging van Uw huidige medische behandeling.

Flow system therapy: the answer to the basic health
problems of society

The Seven Steps

5. Our program is based on the Seven Steps. It is the most promising approach to totally transform the current "health care" system ever undertaken. Its foundation is the Personal Health Plan, a free Self Help program, aiming at optimizing your health in just six weeks. This program is based on the "flow system". This means, that the dynamic equilibrium between "input, processing and output" is optimized to such an extent, that your personal top level of well-being will be restored. As a result all kinds of developing or existing disorders will be "automatically" corrected e.g. cured. Cure as the result of optimizing your health! We therefore don't exaggerate, when we say that the Personal Health Plan is the best (basic) "health insurance" you will ever have. Which may be especially valuable to those, who do not enjoy proper health care. Ironically, this may not be wealth-related. Both rich and poor people (and everybody in between) have to rely on the symptomatic approach of regular medicine. The Personal Health Plan on the other hand is a breakthrough, offering you a true health-oriented health care. It is the beginning of a turning point, in which local initiatives will join in order to bring about structural changes in health care worldwide. In order to achieve this we have designed a step by step program, consisting of 1. Personal Health Plan 2. Extension of Self Care 3. Street Health Teams 4. Training of Basic Health Consultants 5. Career Perspectives 6. A New Health Care and 7. VitalThirdWorld. Because everybody's health is at stake we invite as many people as possible to join our effort.     

Terug


Last update: 04/01/11

About UsSitemapCopyrightContactDisclaimerOrdersunderline_r1_c7.gif (114 bytes)www.vitalworld.org